Zabudnuté hesloV prípade, že ste zabudli Vaše heslo systém Vám vygeneruje nové.

Pre znova zaslanie hesla musíte poznať minimálne prihlasovacie meno a registrovaný email v systéme. Ak nepoznáte tieto údaje musíte kontakovať správcu systému na emaily office@zetagroup.net .

Na formulár na odoslanie kliknite len raz a počkajte, systém si overí email a odošle formulár. toto overovanie môže trvať 10s.

Najčastejšie otázky

  • Overovanie údajov
    Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

    Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

    Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

    ...