Zabudnuté hesloV prípade, že ste zabudli Vaše heslo systém Vám vygeneruje nové.

Pre znova zaslanie hesla musíte poznať minimálne prihlasovacie meno a registrovaný email v systéme. Ak nepoznáte tieto údaje musíte kontakovať správcu systému na emaily office@zetagroup.net .

Na formulár na odoslanie kliknite len raz a počkajte, systém si overí email a odošle formulár. toto overovanie môže trvať 10s.

Najčastejšie otázky

  • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
    Všeobecné informácie

    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....