Základné informácie

EVO.eBIT portal


Systém elektronického verejného obstarávania. Úspora času. Elektronizácia verejného obstarávania zvýši efektivitu celého procesu, dramaticky zníži chybovosť a ušetrí nakoniec nie len čas, ale aj peniaze.

Komplexná správa zákazok, komunikácie so zadávateľom ponúk. Jedno a viac obálková súťaž. Systém prepojený so systémom elektronických aukcií eBIT v 4.0.0.0. Celý systém je vytvorený na základe zákona o VO, ktorý začne platiť na Slovensku 19.10.2018.


  1. Elektronické zadanie verejného obstarávania.
  2. Komplexná knižnica dokumentov k elektronickému verejnému obstarávaniu.
  3. Evidencia záujemcov a ich údajov.
  4. Elektronická komunikácia s záujemcami o danú ponuku.
  5. Elektronický príjem ponúk.
  6. Elektronické vyhodnotenie ponúk.
  7. Kompletná archivácia všetkých dôležitých dát o priebehu a vyhodnotení.
  8. Kompletná archivácia všetkých dôležitých dát o priebehu a vyhodnotení.
  9. Integrácia s aukčným portálom eBIT v 4.0.0.0, a automatický prevod VO na elektronické aukcie.
  10. ... ďalšia pridaná funkcionalita, ktorú poznáte zo systému eBIT

Systém EVO.eBIT


Spoločnosť Zetagroup Software s.r.o. Vám už teraz ponúka možnosť testovania a realizácia elektronického verejného obstarávania a tým pádom sa pripraviť na príchod novelizácie zákona o verejnom obstarávaní. Veríme, že používaním elektronických nástroj ušetríte svoj čas, znížite chybovosť a zvýšite produktivitu práce. Zároveň celá práca bude komplexne dokumentovaná a získate trvalý archív svojej práce pre možné budúce kontroly.

Najčastejšie otázky