Základné informácie

EVO.eBIT portal


Systém elektronického verejného obstarávania. Úspora času. Elektronizácia verejného obstarávania zvýši efektivitu celého procesu, dramaticky zníži chybovosť a ušetrí nakoniec nie len čas, ale aj peniaze.

Komplexná správa zákazok, komunikácie so zadávateľom ponúk. Jedno a viac obálková súťaž. Systém prepojený so systémom elektronických aukcií eBIT v 4.0.0.0. Celý systém je vytvorený na základe zákona o VO, ktorý začne platiť na Slovensku 19.10.2018.


 1. Elektronické zadanie verejného obstarávania.
 2. Komplexná knižnica dokumentov k elektronickému verejnému obstarávaniu.
 3. Evidencia záujemcov a ich údajov.
 4. Elektronická komunikácia s záujemcami o danú ponuku.
 5. Elektronický príjem ponúk.
 6. Elektronické vyhodnotenie ponúk.
 7. Kompletná archivácia všetkých dôležitých dát o priebehu a vyhodnotení.
 8. Kompletná archivácia všetkých dôležitých dát o priebehu a vyhodnotení.
 9. Integrácia s aukčným portálom eBIT v 4.0.0.0, a automatický prevod VO na elektronické aukcie.
 10. ... ďalšia pridaná funkcionalita, ktorú poznáte zo systému eBIT

Systém EVO.eBIT


Spoločnosť Zetagroup Software s.r.o. Vám už teraz ponúka možnosť testovania a realizácia elektronického verejného obstarávania a tým pádom sa pripraviť na príchod novelizácie zákona o verejnom obstarávaní. Veríme, že používaním elektronických nástroj ušetríte svoj čas, znížite chybovosť a zvýšite produktivitu práce. Zároveň celá práca bude komplexne dokumentovaná a získate trvalý archív svojej práce pre možné budúce kontroly.

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....