Kontaktné údaje

  Sme Vám k dispozícii vo všetky pracovné dni od 08:00 do 16:30 hod. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na našom čísle Helpdesk +421 (915) 839 934. Radi Vám pomôžeme!


   
  Milan Boršč
  elektronizácia verejného obstarávania, implementácia
  Mobil: +421 915 839 934
  E-mail: milanborsc@zetagroup.net
   
  Richard Segľa
  programátor, SW špecialista
  E-mail: office@zetagroup.net

   
  Adela Škojcová
  účtovníctvo, ekonomika
  E-mail: adela.skojcova@zetagroup.net

  Prevádzka spoločnosti

  Zetagroup Software, s.r.o.
  Zvolenská 4014/31
  036 01 Martin,
  Slovenská republika

  IČO: 45984522
  DIČ: 2023170974
  IČ DPH: SK2023170974Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...