Elektronické obstarávanie

Len archív
Číslo VO Predmet Obstarávateľ Predpokladaná hodnota EUR Lehota na predkladanie ponúk
12085 - MSP, vestník č. 87/2024 - 06.05.2024ZŠ Sama Tomášika s MŠ Lubeník - obnova budovy Základná škola Sama Tomášika s Materskou školou1 227 123,51 od 2024-05-03 00:00:00
do 2024-05-31 10:00:00
OJ S 82/2024 25/04/2024Kanalizácia - Mestečko a Záriečie Obec Záriečie 2 527 055,21 od 2024-04-25 00:00:00
do 2024-07-01 10:00:00
10664 - MSP, vestník č. 77/2024 - 19.04.2024ZŠ Sama Tomášika s MŠ Lubeník - obnova budovy (zrušené) Základná škola Sama Tomášika s Materskou školou 1 665 105,59 od 2024-04-18 00:00:00
do 2024-04-29 14:00:00
7391 - MST, 44/2024 - 01.03.2024Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie - Zdravotnícke zariadenia Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach83 758,67 od 2024-03-01 00:00:00
do 2024-04-23 10:00:00
testovacie obstaravanieTest Prvá testovacia38 000,00 od 2024-02-23 00:00:00
do 2024-02-28 10:00:00
613 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024Rekonštrukcia cesty II/554, Ondavské Matiašovce - Košarovce, 1. Etapa Prešovský samosprávny kraj3 083 242,09 od 2024-01-09 00:00:00
do 2024-03-13 10:00:00
614 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024Rekonštrukcia cesty III/3335 Varhaňovce - Bunetice Prešovský samosprávny kraj3 665 839,98 od 2024-01-09 00:00:00
do 2024-03-13 10:00:00
520 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany Prešovský samosprávny kraj3 078 022,03 od 2024-01-09 00:00:00
do 2024-05-06 10:00:00
514 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024Rekonštrukcia cesty II/537, Tatranská Lomnica Prešovský samosprávny kraj1 869 063,24 od 2024-01-09 00:00:00
do 2024-03-13 10:00:00
31614 - MSP, vestník č. 183/2023 - 20.09.2023Rekonštrukcia mosta č. M6579 (III/3060 - 003), most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba Prešovský samosprávny kraj1 632 712,38 od 2023-09-19 00:00:00
do 2023-11-14 10:00:00
31263 - MSP, vestník č. 181/2023 - 18.09.2023Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450 - 049), nad traťou ŽSR v meste Prešov Prešovský samosprávny kraj2 976 819,93 od 2023-09-15 00:00:00
do 2023-10-24 10:00:00
pripravuje sa Údržba pohrebísk a domov smútku na území Mesta Martin Mesto Martin500 000,00 od 2023-03-21 19:00:00
do 2023-04-25 10:00:00
Obstarávanie zrušené
8593 - MSS Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023Zabezpečenie komunálnych služieb v meste Martin časť 6. Mesto Martin4 500 000,00 od 2023-02-24 09:00:00
do 2023-04-05 10:00:00
Obstarávanie zrušené
4226 - WYP, vestník č. 24/2023 - 02.02.2023Kanalizácia obce Hrabkov Obec Hrabkov2 499 976,76 od 2023-02-01 00:00:00
do 2023-04-12 13:00:00
neuvádza saZabezpečenie rozvozu teplých jedál – obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin – opakovaná zákazka - nebola predložená žiadna ponuka Mesto Martin104 000,00 od 2023-01-23 19:00:00
do 2023-02-01 09:00:00
pripravuje saDodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie Mesto Martin2 340 000,00 od 2023-01-12 19:00:00
do 2023-01-18 11:30:00
1/2023 zo dňa 02.01.2023, zn. 61 - WNSZabezpečenie rozvozu teplých jedál - obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin - zrušená Mesto Martin 47 520,00 od 2022-12-29 19:00:00
do 2023-01-11 09:00:00
49623 - WNT, Vestník č. 259/2022 - 07.12.2022Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica - dodávka elektrickej energie na rok 2023 Gymnázium Mikuláša Kováča 21 182,00 od 2022-12-07 00:00:00
do 2022-12-15 13:00:00
49576 - WNT, vestník č. 258/2022 - 06.12.2022Dodávka elektrickej energie 2023 Špeciálna základná škola18 912,50 od 2022-12-06 00:00:00
do 2022-12-15 13:00:00
49548 - MST Vestník č. 258/2022 - 06.12.2022Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie Mesto Martin1 040 000,00 od 2022-12-05 09:00:00
do 2023-01-03 10:00:00
244/2022 - 15.11.2022, 47765 - WNTGymnázium Mikuláša Kováča - Dodávka plynu na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 Gymnázium Mikuláša Kováča61 000,00 od 2022-11-15 00:00:00
do 2022-11-24 13:00:00
194/2022 39852-MSS 5.9.2022Úprava zmesového komunálneho odpadu. Mesto Bytča500 000,00 od 2022-08-24 00:00:00
do 2022-09-26 11:00:00
38575 - WYP, vestník č. 188/2022 - 25.08.2022Denný stacionár Helcmanovce Selanka n.o.992 862,38 od 2022-08-25 00:00:00
do 2022-09-19 13:00:00
30182 - WNS Vestník č. 143/2022Skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto Bytča85 000,00 od 2022-06-23 10:00:00
do 2022-07-08 09:00:00
Vestník č. 135/2022 - 13.06.2022, 29224 - WYPDrienica - Zberný dvor Obec Drienica343 732,97 od 2022-06-13 00:00:00
do 2022-08-01 13:00:00
29253 - WYP, vestník č. 136/2022 - 14.06.2022Kalná nad Hronom - zberný dvor odpadov Obec Kalná nad Hronom726 286,82 od 2022-06-14 00:00:00
do 2023-07-17 10:00:00
Vestník č. 118/2022 - 19.05.2022, 27078 - WNTMedicínske vybavenie gynekologickej ambulancie Obec Valaliky99 963,00 od 2022-05-18 00:00:00
do 2022-05-27 13:00:00
17376 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare Prešovský samosprávny kraj4 605 362,37 od 2022-03-23 00:00:00
do 2022-07-28 10:00:00
17375 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec Prešovský samosprávny kraj 4 285 245,87 od 2022-03-23 00:00:00
do 2022-07-28 10:00:00
17377 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok Prešovský samosprávny kraj6 463 189,27 od 2022-03-23 00:00:00
do 2022-07-28 10:00:00
17378 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - križovatka s cestou II/538 Prešovský samosprávny kraj 5 689 893,68 od 2022-03-23 00:00:00
do 2022-07-28 10:00:00
15913 - MST, vestník č. 65/2022 - 09.03.2022Modernizácia vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec, a.s. (zrušené) Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.16 664 426,67 od 2022-03-08 00:00:00
do 2022-05-17 10:00:00
Obstarávanie zrušené
vestniktestovacia sutaz Nazov organizacie0,00 od 2022-02-15 09:00:00
do 2022-02-15 15:00:00
6466 - WYP, vestník č. 24/2022 - 27.01.2022Obnova atletickej dráhy v obci Kalinovo Obec Kalinovo249 286,53 od 2022-01-27 00:00:00
do 2022-03-03 10:00:00
Vestník č. 261/2021 - 09.11.2021, 55491 - WYPZariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice869 643,46 od 2021-11-08 00:00:00
do 2022-01-04 13:00:00
169/2021, zn. 35604 - WYP3x Bytový dom – 28 b.j. – Zlaté Klasy Obec Zlaté Klasy1 598 566,67 od 2021-07-26 08:00:00
do 2021-08-04 23:59:00
35662- MUP, vestník č. 169/2021 - 26.07.2021Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce Obec Drahovce11 057 942,84 od 2021-07-23 00:00:00
do 2021-09-30 10:00:00
30902 - WYP, vestník č. 153/2021 - 02.07.2021ČOV a kanalizácia Betlanovce Obec Betlanovce444 651,55 od 2021-06-30 00:00:00
do 2021-08-09 13:00:00
31066-MSP, vestník č. 154/2021 - 6.7.2021Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja17 003 195,50 od 2021-07-02 00:00:00
do 2021-10-04 10:00:00
vestník č.145/2021, 22.06.2021, 30009 - MSTInformačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany eurobus, a.s.592 900,00 od 2021-06-16 00:00:00
do 2021-12-06 13:00:00
29789 - WYP, vestník č. 143/2021 - 18.06.2021Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 472 659,77 od 2021-06-18 00:00:00
do 2021-07-07 10:00:00
vestník č.136/2021, 09.06.2021, 2951 - MSTTarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja eurobus, a.s.3 597 372,67 od 2021-06-03 00:00:00
do 2021-10-14 13:00:00
16924 - WYP, Vestník č. 78/2021 - 30.03.2021Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke Obec Liptovská Teplička1 270 800,67 od 2021-03-30 00:00:00
do 2021-06-24 13:00:00
15815 - MST, vestník č. 70/2021 - 18.03.2021Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja ARRIVA Michalovce, a.s.2 180 706,25 od 2021-03-17 00:00:00
do 2021-05-03 13:00:00
15435 - WYT, Vestník č. 67/2021 - 15.03.2021Drienica - Zberný dvor - Traktor s príslušenstvom Obec Drienica152 844,36 od 2021-03-11 00:00:00
do 2021-04-08 13:00:00
43651 - WYT, Vestník č. 248/2020 - 24.11.2020USG prístroj kategórie č. 7: Top USG pre gynekológiu a pôrodníctvo - CIZS Lipany Mesto Lipany128 333,33 od 2020-11-23 00:00:00
do 2020-12-15 13:00:00
36171-WYP, vestník č.2016/2020, 16.10.2020Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS Mesto Kremnica390 631,29 od 2020-10-16 00:00:00
do 2020-11-12 13:00:00
32303-WYP, Vestník č. 190/2020 - 09.09.2020Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY Mesto Lučenec1 011 709,41 od 2020-09-09 00:00:00
do 2020-11-16 09:00:00
31773 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov Košický samosprávny kraj 4 920 120,72 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-11 13:00:00
31774 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Dolný Zemplín Košický samosprávny kraj 4 499 700,19 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-11 13:00:00
31776 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Abov Košický samosprávny kraj 3 616 045,32 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-11 13:00:00
31775 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany - I.etapa Košický samosprávny kraj2 599 262,06 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-18 13:00:00
31482 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 876 869,72 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
31474 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja3 846 259,46 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-18 10:00:00
31484 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 410 349,59 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
31481 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 113 653,25 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 354 224,92 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020Jasle v obci Trstice Nocturnus n.o. 659 802,16 od 2020-08-05 00:00:00
do 2021-10-07 13:00:00
29188 - WYP, Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov - Nocturnus Nocturnus n.o.1 619 035,53 od 2020-07-31 00:00:00
do 2021-05-11 13:00:00
24434 - WYP, Vestník č. 144/2020 - 09.07.2020Drienica - zberný dvor Obec Drienica364 180,89 od 2020-07-09 00:00:00
do 2020-08-06 13:00:00
21323 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020Dom Seniorov PERENNIS PERENNIS n.o.994 761,25 od 2020-05-29 00:00:00
do 2020-06-29 10:00:00
21324 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020Vybudovanie zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov v obci Utekáč SENIA - občianske združenie746 308,44 od 2020-05-29 00:00:00
do 2020-11-12 10:00:00
20222 - WYT, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany (zrušené) Mesto Lipany127 333,33 od 2020-05-13 00:00:00
do 2020-06-22 13:00:00
20201 - MSS, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020Zber komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač Mesto Sliač1 050 003,00 od 2020-05-13 00:00:00
do 2020-06-12 10:00:00
2020/S 64-153225Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov Mesto Lučenec905 105,33 od 2020-03-31 00:00:00
do 2020-04-28 10:00:00
11213 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár Obec Tuhár535 472,92 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-04-29 10:00:00
11209 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Centrum sociálnych služieb MIKÁDO Občianske združenie MIKÁDO2 065 531,98 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-04-29 10:00:00
10517 - WYP, vestník č. 47/2020 - 26.02.2020Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec(zrušené) Mesto Lučenec652 909,86 od 2020-02-26 00:00:00
do 2020-06-17 13:00:00
7386 - WYP, vestník č. 29/2020 - 04.02.2020Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 255 346,95 od 2020-02-04 00:00:00
do 2020-02-21 10:00:00
6357 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka Obec Hajnačka3 698 450,52 od 2020-01-31 00:00:00
do 2021-05-13 10:00:00

Najčastejšie otázky