Elektronické obstarávanie

Len archív
Číslo VO Predmet Obstarávateľ Predpokladaná hodnota EUR Lehota na predkladanie ponúk
16924 - WYP, Vestník č. 78/2021 - 30.03.2021Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke Obec Liptovská Teplička1 270 800,67 od 2021-03-30 00:00:00
do 2021-05-06 13:00:00
Obstarávanie prebieha
16852 - WYP Vestník č. 78/2021 Stavebné úpravy budovy amfiteátra pre činnosť CVČ Martin – zateplenie, II. etapa Mesto Martin185 833,33 od 2021-03-30 16:00:00
do 2021-05-28 12:00:00
Obstarávanie prebieha
15970 - WYP Vestník č. 71/2021Centrum sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby - Podháj“ Mesto Martin3 562 862,25 od 2021-03-19 16:00:00
do 2021-04-13 10:00:00
15815 - MST, vestník č. 70/2021 - 18.03.2021Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja ARRIVA Michalovce, a.s.2 180 706,25 od 2021-03-17 00:00:00
do 2021-04-21 13:00:00
Obstarávanie prebieha
15435 - WYT, Vestník č. 67/2021 - 15.03.2021Drienica - Zberný dvor - Traktor s príslušenstvom Obec Drienica152 844,36 od 2021-03-11 00:00:00
do 2021-04-08 13:00:00
15063 - MST Vestník č. 63/2021Nákup a dodávka autobusov s cng pohonom pre potreby spoločnosti Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.9 520 000,00 od 2021-03-08 16:00:00
do 2021-04-08 10:00:00
12721 - WYP Vestník č. 45/2021Opravy a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin Mesto Martin1 200 000,00 od 2021-02-11 16:00:00
do 2021-03-04 10:00:00
43/2021 - 12319 - WYP2 x Nájomný bytový dom 12 b. j. s technickou vybavenosťou Obec Zemianska Olča1 322 635,43 od 2021-02-10 12:00:00
do 2021-03-03 12:00:00
45024 - WYP, Vestník č. 264/2020 - 16.12.2020Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice774 512,14 od 2020-12-16 00:00:00
do 2021-03-01 13:00:00
43651 - WYT, Vestník č. 248/2020 - 24.11.2020USG prístroj kategórie č. 7: Top USG pre gynekológiu a pôrodníctvo - CIZS Lipany Mesto Lipany128 333,33 od 2020-11-23 00:00:00
do 2020-12-15 13:00:00
36171-WYP, vestník č.2016/2020, 16.10.2020Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS Mesto Kremnica390 631,29 od 2020-10-16 00:00:00
do 2020-11-12 13:00:00
32303-WYP, Vestník č. 190/2020 - 09.09.2020Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY Mesto Lučenec1 011 709,41 od 2020-09-09 00:00:00
do 2020-11-16 09:00:00
31773 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov Košický samosprávny kraj 4 920 120,72 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-11 13:00:00
31774 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Dolný Zemplín Košický samosprávny kraj 4 499 700,19 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-11 13:00:00
31776 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Abov Košický samosprávny kraj 3 616 045,32 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-11 13:00:00
31775 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany - I.etapa Košický samosprávny kraj2 599 262,06 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-12-18 13:00:00
31482 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 876 869,72 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
31474 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja3 846 259,46 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-18 10:00:00
31484 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 410 349,59 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
31481 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 113 653,25 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 354 224,92 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-12-11 10:00:00
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020Jasle v obci Trstice Nocturnus n.o. 659 802,16 od 2020-08-05 00:00:00
do 2021-05-13 13:00:00
Obstarávanie prebieha
29188 - WYP, Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov - Nocturnus Nocturnus n.o.1 509 321,50 od 2020-07-31 00:00:00
do 2021-05-04 13:00:00
Obstarávanie prebieha
24434 - WYP, Vestník č. 144/2020 - 09.07.2020Drienica - zberný dvor Obec Drienica364 180,89 od 2020-07-09 00:00:00
do 2020-08-06 13:00:00
21323 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020Dom Seniorov PERENNIS PERENNIS n.o.994 761,25 od 2020-05-29 00:00:00
do 2020-06-29 10:00:00
21324 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020Vybudovanie zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov v obci Utekáč SENIA - občianske združenie746 308,44 od 2020-05-29 00:00:00
do 2020-11-12 10:00:00
20222 - WYT, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany (zrušené) Mesto Lipany127 333,33 od 2020-05-13 00:00:00
do 2020-06-22 13:00:00
20201 - MSS, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020Zber komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač Mesto Sliač1 050 003,00 od 2020-05-13 00:00:00
do 2020-06-12 10:00:00
2020/S 64-153225Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov Mesto Lučenec905 105,33 od 2020-03-31 00:00:00
do 2020-04-28 10:00:00
11213 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár Obec Tuhár535 472,92 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-04-29 10:00:00
11209 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Centrum sociálnych služieb MIKÁDO Občianske združenie MIKÁDO2 065 531,98 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-04-29 10:00:00
10517 - WYP, vestník č. 47/2020 - 26.02.2020Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec(zrušené) Mesto Lučenec652 909,86 od 2020-02-26 00:00:00
do 2020-06-17 13:00:00
7386 - WYP, vestník č. 29/2020 - 04.02.2020Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 255 346,95 od 2020-02-04 00:00:00
do 2020-02-21 10:00:00
6357 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka Obec Hajnačka2 997 901,63 od 2020-01-31 00:00:00
do 2021-04-29 10:00:00
Obstarávanie prebieha
6239 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody Obec Utekáč520 768,07 od 2020-01-31 00:00:00
do 2020-03-03 10:00:00
6245 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc Obec Zemné912 742,09 od 2020-01-31 00:00:00
do 2020-02-27 10:00:00
5172- MUP, vestník č. 21/2020 - 29.01.2020Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce Obec Drahovce11 057 942,84 od 2020-06-04 17:00:00
do 2020-06-30 09:00:00
6386- MSS, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov (zrušené) Mesto Lučenec905 105,33 od 2020-01-30 00:00:00
do 2020-03-04 10:00:00
34976 - WYP, Vestník č. 251/2019 - 10.12.2019Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Gymnázium Mikuláša Kováča749 143,51 od 2019-12-10 00:00:00
do 2020-07-10 13:00:00
29748 - WYP, vestník č. 218/2019, 29.10.2019Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec Mesto Lučenec647 162,13 od 2019-10-28 00:00:00
do 2019-11-29 13:00:00
Obstarávanie zrušené
23165 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Tuhár - vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 191 903,16 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
23169 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 472 659,77 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
23170 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.2 185 031,69 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
23171 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 255 346,95 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
Obstarávanie zrušené
23175 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Veľké Dravce - verejný vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 355 704,46 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
23176 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Gregorova Vieska - verejný vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.841 588,38 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
14069 - WYP, vestník č. 112/2019 - 06.06.2019Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice904 166,79 od 2019-06-06 00:00:00
do 2019-09-04 11:00:00
13566 - WYP, vestník č. 105/2019 - 28.05.2019Rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou Mesto Hanušovce nad Topľou527 021,88 od 2019-05-28 10:00:00
do 2019-07-15 13:00:00
13327 - WYP, vestník č. 102/2019 - 23.05.2019Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Lipany Mesto Lipany286 278,94 od 2019-05-23 00:00:00
do 2019-07-15 13:00:00
13330 - WYP, vestník č. 102/2019 - 23.05.2019Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS Mesto Kremnica390 026,23 od 2019-05-23 00:00:00
do 2019-07-04 13:00:00
8534 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019Tuhár - vodovod (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 191 903,16 od 2019-04-24 00:00:00
do 2019-06-18 00:00:00
8537 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 472 659,77 od 2019-04-24 00:00:00
do 2019-05-30 10:00:00
8536 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.2 185 031,69 od 2019-04-24 00:00:00
do 2019-06-18 00:00:00
8535 - WYP, vestník č. 80/2019 - 24.04.2019Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 255 346,95 od 2019-04-24 00:00:00
do 2019-05-30 10:00:00
Obstarávanie zrušené
7633 - WYP, vestník č. 75/2019 - 16.04.2019Gregorova Vieska - verejný vodovod (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.841 588,38 od 2019-04-16 00:00:00
do 2019-06-18 00:00:00
7634 - WYP, vestník č. 75/2019 - 16.04.2019Veľké Dravce - verejný vodovod (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 355 704,46 od 2019-04-09 00:00:00
do 2019-06-18 00:00:00
21/2018 - 30.01.2018, 1599 - WYPZberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.682 672,82
17716 - WYP, vestník č. 243/2018 - 11.12.2018Svätý Anton - vodný tok Studenský potok protipovodňová ochrana Agrofarma Studenec s.r.o.3 111 556,22 od 2018-12-11 00:00:00
do 2019-01-30 10:00:00
17299 - WYP, vestník č. 238/2018 - 04.12.2018Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok AQUA - team Slovakia s.r.o.3 761 959,63 od 2018-12-04 00:00:00
do 2019-01-31 10:00:00
17816- MUP, vestník č. 244/2018 - 12.12.2018Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz Obec Víťaz5 556 042,74 od 2019-07-29 11:50:00
do 2019-10-04 10:00:00
9254 - MUP, Vestník č. 134/2018 - 09.07.2018Aglomerácia Rajecké Teplice - rozšírenie splaškovej kanalizácie (zrušené) Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice7 237 150,03 od 2019-01-18 00:00:00
do 2019-03-25 10:00:00
1

Najčastejšie otázky

  • Overovanie údajov
    Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

    Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

    Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

    ...