Elektronické obstarávanie

Len neukončené
Číslo VO Predmet Obstarávateľ Predpokladaná hodnota EUR Lehota na predkladanie ponúk
12085 - MSP, vestník č. 87/2024 - 06.05.2024ZŠ Sama Tomášika s MŠ Lubeník - obnova budovy Základná škola Sama Tomášika s Materskou školou1 227 123,51 od 2024-05-03 00:00:00
do 2024-05-31 10:00:00
OJ S 82/2024 25/04/2024Kanalizácia - Mestečko a Záriečie Obec Záriečie 2 527 055,21 od 2024-04-25 00:00:00
do 2024-07-01 10:00:00
10664 - MSP, vestník č. 77/2024 - 19.04.2024ZŠ Sama Tomášika s MŠ Lubeník - obnova budovy (zrušené) Základná škola Sama Tomášika s Materskou školou 1 665 105,59 od 2024-04-18 00:00:00
do 2024-04-29 14:00:00
7391 - MST, 44/2024 - 01.03.2024Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie - Zdravotnícke zariadenia Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach83 758,67 od 2024-03-01 00:00:00
do 2024-04-23 10:00:00
testovacie obstaravanieTest Prvá testovacia38 000,00 od 2024-02-23 00:00:00
do 2024-02-28 10:00:00
613 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024Rekonštrukcia cesty II/554, Ondavské Matiašovce - Košarovce, 1. Etapa Prešovský samosprávny kraj3 083 242,09 od 2024-01-09 00:00:00
do 2024-03-13 10:00:00
614 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024Rekonštrukcia cesty III/3335 Varhaňovce - Bunetice Prešovský samosprávny kraj3 665 839,98 od 2024-01-09 00:00:00
do 2024-03-13 10:00:00
520 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany Prešovský samosprávny kraj3 078 022,03 od 2024-01-09 00:00:00
do 2024-05-06 10:00:00
514 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024Rekonštrukcia cesty II/537, Tatranská Lomnica Prešovský samosprávny kraj1 869 063,24 od 2024-01-09 00:00:00
do 2024-03-13 10:00:00
31614 - MSP, vestník č. 183/2023 - 20.09.2023Rekonštrukcia mosta č. M6579 (III/3060 - 003), most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba Prešovský samosprávny kraj1 632 712,38 od 2023-09-19 00:00:00
do 2023-11-14 10:00:00
31263 - MSP, vestník č. 181/2023 - 18.09.2023Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450 - 049), nad traťou ŽSR v meste Prešov Prešovský samosprávny kraj2 976 819,93 od 2023-09-15 00:00:00
do 2023-10-24 10:00:00
Oznamenie 31011 - MSPZariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine – dokončenie rozostavanej stavby Mesto Martin,515 561,59 od 2023-09-10 20:00:00
do 2023-10-17 10:00:00
Obstarávanie ukončené
21250 - MSP Vestník č. 123/2023 - 23.06.2023Realizácia stavby "Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra - 48 nájomných bytov" Mesto Martin2 217 529,64 od 2023-06-22 09:00:00
do 2023-07-26 10:00:00
Obstarávanie ukončené
oznamenie-14615_-_mspStavebné práce pre realizáciu projektu ZŠ ul. J. Krónera – zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Mesto Martin403 051,39 od 2023-04-18 10:00:00
do 2023-05-25 10:00:00
Obstarávanie ukončené
14489 - MSP Vestník č. 77/2023Atletický štadión - zázemie s tribúnou - 1. etapa Mesto Martin1 773 084,53 od 2023-04-17 19:00:00
do 2023-07-11 10:00:00
Obstarávanie ukončené
pripravuje sa Údržba pohrebísk a domov smútku na území Mesta Martin Mesto Martin500 000,00 od 2023-03-21 19:00:00
do 2023-04-25 10:00:00
Obstarávanie zrušené
8593 - MSS Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023Zabezpečenie komunálnych služieb v meste Martin časť 6. Mesto Martin4 500 000,00 od 2023-02-24 09:00:00
do 2023-04-05 10:00:00
Obstarávanie zrušené
8593 - MSS Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023Zabezpečenie komunálnych služieb v meste Martin časť 5. Mesto Martin1 000 000,00 od 2023-02-24 09:00:00
do 2023-04-05 10:00:00
Obstarávanie ukončené
8593 - MSS Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023Zabezpečenie komunálnych služieb v meste Martin časť 4. Mesto Martin4 000 000,00 od 2023-02-24 09:00:00
do 2023-04-05 10:00:00
Obstarávanie ukončené
8593 - MSS Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023Zabezpečenie komunálnych služieb v meste Martin časť 3. Mesto Martin8 000 000,00 od 2023-02-24 09:00:00
do 2023-04-05 10:00:00
Obstarávanie ukončené
8593 - MSS Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023Zabezpečenie komunálnych služieb v meste Martin časť 2. Mesto Martin4 000 000,00 od 2023-02-24 09:00:00
do 2023-04-05 10:00:00
Obstarávanie ukončené
8593 - MSS Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023Zabezpečenie komunálnych služieb v meste Martin časť 1. Mesto Martin40 000 000,00 od 2023-02-24 09:00:00
do 2023-04-05 10:00:00
Obstarávanie ukončené
neuvádza saHavarijný stav športového povrchu telocvične - ZŠ Dolinského Základná škola s materskou školou Dolinského 71 814,30 od 2023-01-30 20:00:00
do 2023-02-07 10:00:00
Obstarávanie ukončené
neuvádza saOprava havarijného stavu strechy so zateplením - ZŠ Dolinského Základná škola s materskou školou Dolinského 73 239,99 od 2023-01-30 20:00:00
do 2023-02-07 10:00:00
Obstarávanie ukončené
neuvádza saOprava havarijného stavu a vybudovanie nového oplotenia v ZŠ Dubčeka Martin Základná škola Alexandra Dubčeka Martin90 270,88 od 2023-01-30 19:00:00
do 2023-02-07 10:00:00
Obstarávanie ukončené
neuvádza saDebarierizácia priestorov Strednej priemyselnej školy technickej v Martine Stredná priemyselná škola technická106 969,75 od 2023-01-30 15:00:00
do 2023-02-07 10:00:00
Obstarávanie ukončené
neuvádz saRenovácia tonerov a ďalšie pridružené služby Mesto Martin 16 000,00 od 2023-01-30 19:00:00
do 2023-02-03 09:00:00
Obstarávanie ukončené
4226 - WYP, vestník č. 24/2023 - 02.02.2023Kanalizácia obce Hrabkov Obec Hrabkov2 499 976,76 od 2023-02-01 00:00:00
do 2023-04-12 13:00:00
neuvádza saZabezpečenie rozvozu teplých jedál – obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin – opakovaná zákazka - nebola predložená žiadna ponuka Mesto Martin104 000,00 od 2023-01-23 19:00:00
do 2023-02-01 09:00:00
pripravuje saDodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie Mesto Martin2 340 000,00 od 2023-01-12 19:00:00
do 2023-01-18 11:30:00
9/2023 zo dňa 13.1.2023, zn.1022-WYPRealizácia stavby "Multifunkčná voľnočasová športová hala Martin" Mesto Martin2 422 718,92 od 2023-01-10 16:00:00
do 2023-02-14 10:00:00
Obstarávanie ukončené
1/2023 zo dňa 02.01.2023, zn. 61 - WNSZabezpečenie rozvozu teplých jedál - obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin - zrušená Mesto Martin 47 520,00 od 2022-12-29 19:00:00
do 2023-01-11 09:00:00
č. 275/2022 zo dňa 30.12.2022, pod zn. 51478 - WNPZvislé dopravné značenie (ZDZ) a dopravné zariadenia Mesto Martin 9 200,00 od 2022-12-28 19:00:00
do 2023-01-12 09:00:00
Obstarávanie ukončené
nezverejňuje saPoskytovanie upratovacích a čistiacich služieb pre Mesto Martin - Mestský úrad Mesto Martin 21 600,00 od 2022-12-19 13:00:00
do 2022-12-22 09:00:00
Obstarávanie ukončené
nezverejňuje saVodorovné dopravné značenie (VDZ) Mesto Martin 5,00 od 2022-12-16 14:00:00
do 2022-12-21 09:00:00
Obstarávanie ukončené
oznámenie č. 50084-WNSPoskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom virtuálnej privátnej siete Mesto Martin 100 000,00 od 2022-12-12 19:00:00
do 2022-12-22 10:00:00
Obstarávanie ukončené
Oznámenie č. 50028-WNPZabezpečenie elektroinštalačných prác na verejnom osvetlení mesta Martin Mesto Martin 289 000,00 od 2022-12-22 09:30:00
do 2022-12-27 10:00:00
Obstarávanie ukončené
neudáva saOdstránenie havarijného stavu južnej fasády bytového domu, Košúty - Kernova 13, 036 01 Martin Matra, n.o. 46 334,98 od 2022-12-08 09:00:00
do 2022-12-20 09:30:00
Obstarávanie ukončené
50167 - MNA Vestník č. 264/2022 - 14.12.2022NOVÁ MYJAVA - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov Mesto Myjava122 500,00 od 2022-12-08 15:00:00
do 2023-03-08 23:59:00
Obstarávanie ukončené
49623 - WNT, Vestník č. 259/2022 - 07.12.2022Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica - dodávka elektrickej energie na rok 2023 Gymnázium Mikuláša Kováča 21 182,00 od 2022-12-07 00:00:00
do 2022-12-15 13:00:00
49576 - WNT, vestník č. 258/2022 - 06.12.2022Dodávka elektrickej energie 2023 Špeciálna základná škola18 912,50 od 2022-12-06 00:00:00
do 2022-12-15 13:00:00
49548 - MST Vestník č. 258/2022 - 06.12.2022Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie Mesto Martin1 040 000,00 od 2022-12-05 09:00:00
do 2023-01-03 10:00:00
neuvádza saHavarijný stav učebne a žiackych sociálnych zariadení v budove ZŠ v Belej-Duliciach Základná škola Belá-Dulice 89 780,57 od 2022-11-23 17:00:00
do 2022-11-30 10:00:00
Obstarávanie ukončené
244/2022 - 15.11.2022, 47765 - WNTGymnázium Mikuláša Kováča - Dodávka plynu na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 Gymnázium Mikuláša Kováča61 000,00 od 2022-11-15 00:00:00
do 2022-11-24 13:00:00
194/2022 39852-MSS 5.9.2022Úprava zmesového komunálneho odpadu. Mesto Bytča500 000,00 od 2022-08-24 00:00:00
do 2022-09-26 11:00:00
38575 - WYP, vestník č. 188/2022 - 25.08.2022Denný stacionár Helcmanovce Selanka n.o.992 862,38 od 2022-08-25 00:00:00
do 2022-09-19 13:00:00
34703 - WNSVypracovanie projektovej dokumentácie "Kino Moskva - Nové multifunkčné a kultúrne centrum" Mesto Martin 95 500,00 od 2022-07-26 16:00:00
do 2022-08-08 10:00:00
Obstarávanie ukončené
32245 - WYP Vestník č. 157/2022Administratívna budova bývalej advokátskej komory – stavebné úpravy a prístavby – 2. etapa Mesto Martin906 539,69 od 2022-07-13 16:00:00
do 2022-08-03 10:00:00
Obstarávanie ukončené
č. 154/2022, zn. 31754 - WYPPrestavba skladu - Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede862 170,40 od 2022-07-11 08:00:00
do 2022-08-01 10:00:00
Obstarávanie ukončené
pripravuje saDodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie Mesto Martin90 000,00 od 2022-07-01 15:00:00
do 2022-08-02 10:00:00
Obstarávanie ukončené
pripravuje sa Bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek - obstarávanie zrušené Mesto Martin 118 383,73 od 2022-06-24 20:00:00
do 2022-07-13 10:00:00
Obstarávanie zrušené
pripravuje sa Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka - mestská časť Košúty Mesto Martin 101 233,26 od 2022-06-24 20:00:00
do 2022-07-13 09:00:00
Obstarávanie ukončené
30182 - WNS Vestník č. 143/2022Skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto Bytča85 000,00 od 2022-06-23 10:00:00
do 2022-07-08 09:00:00
137/2022, zn. 29380 - WYPŠkolský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa Obchodná akadémia· Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder812 287,96 od 2022-06-15 08:00:00
do 2022-06-27 00:00:00
Obstarávanie ukončené
138/2022, zn.29547-WNPRozšírenie parkovacích plôch v miestnej časti Martin - Priekopa, Ul. Matúša Dullu Mesto Martin 199 163,58 od 2022-06-29 09:00:00
do 2022-06-29 09:30:00
Obstarávanie ukončené
Vestník č. 135/2022 - 13.06.2022, 29224 - WYPDrienica - Zberný dvor Obec Drienica343 732,97 od 2022-06-13 00:00:00
do 2022-08-01 13:00:00
29253 - WYP, vestník č. 136/2022 - 14.06.2022Kalná nad Hronom - zberný dvor odpadov Obec Kalná nad Hronom726 286,82 od 2022-06-14 00:00:00
do 2023-07-17 10:00:00
28056 - WYP Vestník č. 125/2022Administratívna budova bývalej advokátskej komory – stavebné úpravy a prístavby – 2. etapa Mesto Martin906 539,69 od 2022-05-30 16:00:00
do 2022-06-21 10:00:00
Obstarávanie zrušené
Vestník č. 118/2022 - 19.05.2022, 27078 - WNTMedicínske vybavenie gynekologickej ambulancie Obec Valaliky99 963,00 od 2022-05-18 00:00:00
do 2022-05-27 13:00:00
26905 - WNP Vestník č. 116/2022Stavebné úpravy budovy amfiteátra - sociálne zariadenia a šatne pre CVČ Martin, II. etapa - zateplenie Mesto Martin 178 985,00 od 2022-05-16 16:00:00
do 2022-05-27 09:00:00
Obstarávanie ukončené
pripravuje saDodanie, osadenie a montáž certifikovaných herných prvkov - aukcia zrušená Mesto Martin233 316,00 od 2022-05-03 16:00:00
do 2022-06-02 10:00:00
Obstarávanie ukončené
99/2022, zn. 22295 - WYPŠkolský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder - 1. etapa Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia,725 459,13 od 2022-04-27 08:00:00
do 2022-05-10 00:00:00
Obstarávanie zrušené
Vestník č. 95/2022 Športové vybavenie haly v Bytči Mesto Bytča82 534,50 od 2022-04-20 15:00:00
do 2022-04-29 09:00:00
Obstarávanie ukončené
85/2022, zn. 18791 - WYPNájomný bytový dom 10 b. j. s technickou vybavenosťou Obec Moča625 677,92 od 2022-04-05 12:00:00
do 2022-04-21 00:00:00
Obstarávanie zrušené
17997 - WYP Vestník č. 80/2022Revitalizácia Námestia protifašistických bojovníkov Mesto Martin662 288,00 od 2022-03-30 16:00:00
do 2022-04-20 10:00:00
Obstarávanie ukončené
17630 - DES Vestník č. 78/2022PRIAME ROKOVACIE KONANIE - Vypracovanie projektovej dokumentácie „PARKOVACIE DOMY V MARTINE“ TURIEC, a.s.388 000,00 od 2022-03-28 16:00:00
do 2022-04-01 09:30:00
Obstarávanie ukončené
Vestník č. 78/2022, 17588 - WYPRekonštrukcia plavárne (II. Etapa) Gymnázium Z.K. s VJM Galanta Gymnázium Z. Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP461 844,44 od 2022-03-28 12:00:00
do 2022-04-08 23:59:00
Obstarávanie ukončené
17376 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare Prešovský samosprávny kraj4 605 362,37 od 2022-03-23 00:00:00
do 2022-07-28 10:00:00
17375 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec Prešovský samosprávny kraj 4 285 245,87 od 2022-03-23 00:00:00
do 2022-07-28 10:00:00
17377 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok Prešovský samosprávny kraj6 463 189,27 od 2022-03-23 00:00:00
do 2022-07-28 10:00:00

Najčastejšie otázky