Elektronické obstarávanie

Len neukončené
Číslo VO Predmet Obstarávateľ Predpokladaná hodnota EUR Lehota na predkladanie ponúk
neuvádza saZabezpečenie rozvozu teplých jedál – obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin – opakovaná zákazka Mesto Martin104 000,00 od 2023-02-01 12:00:00
do 2023-02-03 11:00:00
Obstarávanie pripravované
pripravuje saDodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie Mesto Martin2 340 000,00 od 2023-01-12 19:00:00
do 2023-01-18 11:30:00
9/2023 zo dňa 13.1.2023, zn.1022-WYPRealizácia stavby "Multifunkčná voľnočasová športová hala Martin" Mesto Martin2 422 718,92 od 2023-01-10 16:00:00
do 2023-02-14 10:00:00
Obstarávanie prebieha
1/2023 zo dňa 02.01.2023, zn. 61 - WNSZabezpečenie rozvozu teplých jedál - obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin - zrušená Mesto Martin 47 520,00 od 2023-01-11 14:00:00
do 2023-01-16 12:00:00
č. 275/2022 zo dňa 30.12.2022, pod zn. 51478 - WNPZvislé dopravné značenie (ZDZ) a dopravné zariadenia Mesto Martin 9 200,00 od 2023-01-12 14:00:00
do 2023-01-13 12:00:00
Obstarávanie ukončené
nezverejňuje saPoskytovanie upratovacích a čistiacich služieb pre Mesto Martin - Mestský úrad Mesto Martin 21 600,00 od 2022-12-22 09:00:00
do 2022-12-27 13:00:00
Obstarávanie ukončené
nezverejňuje saVodorovné dopravné značenie (VDZ) Mesto Martin 5,00 od 2022-12-21 09:30:00
do 2022-12-22 14:00:00
Obstarávanie ukončené
oznámenie č. 50084-WNSPoskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom virtuálnej privátnej siete Mesto Martin 100 000,00 od 2022-12-22 10:30:00
do 2022-12-27 13:00:00
Obstarávanie ukončené
Oznámenie č. 50028-WNPZabezpečenie elektroinštalačných prác na verejnom osvetlení mesta Martin Mesto Martin 289 000,00 od 2022-12-22 09:30:00
do 2022-12-27 10:00:00
Obstarávanie ukončené
neudáva saOdstránenie havarijného stavu južnej fasády bytového domu, Košúty - Kernova 13, 036 01 Martin Matra, n.o. 46 334,98 od 2022-12-08 09:00:00
do 2022-12-20 09:30:00
Obstarávanie ukončené
50167 - MNA Vestník č. 264/2022 - 14.12.2022NOVÁ MYJAVA - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov Mesto Myjava0,00 od 2022-12-08 15:00:00
do 2023-04-30 23:59:00
Obstarávanie prebieha
49623 - WNT, Vestník č. 259/2022 - 07.12.2022Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica - dodávka elektrickej energie na rok 2023 Gymnázium Mikuláša Kováča 21 182,00 od 2022-12-07 00:00:00
do 2022-12-15 13:00:00
49576 - WNT, vestník č. 258/2022 - 06.12.2022Dodávka elektrickej energie 2023 Špeciálna základná škola18 912,50 od 2022-12-06 00:00:00
do 2022-12-15 13:00:00
49548 - MST Vestník č. 258/2022 - 06.12.2022Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie Mesto Martin1 040 000,00 od 2022-12-05 09:00:00
do 2023-01-03 10:00:00
244/2022 - 15.11.2022, 47765 - WNTGymnázium Mikuláša Kováča - Dodávka plynu na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 Gymnázium Mikuláša Kováča61 000,00 od 2022-11-15 00:00:00
do 2022-11-24 13:00:00
194/2022 39852-MSS 5.9.2022Úprava zmesového komunálneho odpadu. Mesto Bytča500 000,00 od 2022-08-24 00:00:00
do 2022-09-26 10:00:00
38575 - WYP, vestník č. 188/2022 - 25.08.2022Denný stacionár Helcmanovce Selanka n.o.992 862,38 od 2022-08-25 00:00:00
do 2022-09-19 13:00:00
34703 - WNSVypracovanie projektovej dokumentácie "Kino Moskva - Nové multifunkčné a kultúrne centrum" Mesto Martin 95 500,00 od 2022-07-26 16:00:00
do 2022-08-08 10:00:00
Obstarávanie ukončené
32245 - WYP Vestník č. 157/2022Administratívna budova bývalej advokátskej komory – stavebné úpravy a prístavby – 2. etapa Mesto Martin906 539,69 od 2022-07-13 16:00:00
do 2022-08-03 10:00:00
Obstarávanie ukončené
č. 154/2022, zn. 31754 - WYPPrestavba skladu - Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede862 170,40 od 2022-07-11 08:00:00
do 2022-08-01 10:00:00
Obstarávanie ukončené
pripravuje saDodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie Mesto Martin90 000,00 od 2022-07-01 15:00:00
do 2022-08-02 10:00:00
Obstarávanie ukončené
pripravuje sa Bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek - obstarávanie zrušené Mesto Martin 118 383,73
pripravuje sa Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka - mestská časť Košúty Mesto Martin 101 233,26
30182 - WNS Vestník č. 143/2022Skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto Bytča85 000,00 od 2022-06-23 10:00:00
do 2022-07-08 09:00:00
137/2022, zn. 29380 - WYPŠkolský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa Obchodná akadémia· Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder812 287,96 od 2022-06-15 08:00:00
do 2022-07-01 10:00:00
Obstarávanie ukončené
138/2022, zn.29547-WNPRozšírenie parkovacích plôch v miestnej časti Martin - Priekopa, Ul. Matúša Dullu Mesto Martin 199 163,58 od 2022-06-29 09:00:00
do 2022-06-29 09:30:00
Obstarávanie ukončené
Vestník č. 135/2022 - 13.06.2022, 29224 - WYPDrienica - Zberný dvor Obec Drienica343 732,97 od 2022-06-13 00:00:00
do 2022-08-01 13:00:00
29253 - WYP, vestník č. 136/2022 - 14.06.2022Kalná nad Hronom - zberný dvor odpadov Obec Kalná nad Hronom679 689,07 od 2022-06-14 00:00:00
do 2023-02-07 10:00:00
Obstarávanie prebieha
28056 - WYP Vestník č. 125/2022Administratívna budova bývalej advokátskej komory – stavebné úpravy a prístavby – 2. etapa Mesto Martin906 539,69 od 2022-05-30 16:00:00
do 2022-06-21 10:00:00
Obstarávanie zrušené
Vestník č. 118/2022 - 19.05.2022, 27078 - WNTMedicínske vybavenie gynekologickej ambulancie Obec Valaliky99 963,00 od 2022-05-18 00:00:00
do 2022-05-27 13:00:00
26905 - WNP Vestník č. 116/2022Stavebné úpravy budovy amfiteátra - sociálne zariadenia a šatne pre CVČ Martin, II. etapa - zateplenie Mesto Martin 178 985,00
pripravuje saDodanie, osadenie a montáž certifikovaných herných prvkov - aukcia zrušená Mesto Martin233 316,00 od 2022-05-03 16:00:00
do 2022-06-02 10:00:00
Obstarávanie ukončené
99/2022, zn. 22295 - WYPŠkolský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder - 1. etapa Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia,725 459,13 od 2022-04-27 08:00:00
do 2022-05-17 10:00:00
Obstarávanie zrušené
Vestník č. 95/2022 Športové vybavenie haly v Bytči Mesto Bytča82 534,50 od 2022-04-20 15:00:00
do 2022-04-29 09:00:00
Obstarávanie ukončené
85/2022, zn. 18791 - WYPNájomný bytový dom 10 b. j. s technickou vybavenosťou Obec Moča625 677,92 od 2022-04-05 12:00:00
do 2022-04-26 10:00:00
Obstarávanie zrušené
17997 - WYP Vestník č. 80/2022Revitalizácia Námestia protifašistických bojovníkov Mesto Martin662 288,00 od 2022-03-30 16:00:00
do 2022-04-20 10:00:00
Obstarávanie ukončené
17630 - DES Vestník č. 78/2022PRIAME ROKOVACIE KONANIE - Vypracovanie projektovej dokumentácie „PARKOVACIE DOMY V MARTINE“ TURIEC, a.s.388 000,00
Vestník č. 78/2022, 17588 - WYPRekonštrukcia plavárne (II. Etapa) Gymnázium Z.K. s VJM Galanta Gymnázium Z. Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP461 844,44 od 2022-03-28 12:00:00
do 2022-04-13 10:00:00
Obstarávanie ukončené
17376 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare Prešovský samosprávny kraj4 605 362,37 od 2022-03-23 00:00:00
do 2022-07-28 10:00:00
17375 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec Prešovský samosprávny kraj 4 285 245,87 od 2022-03-23 00:00:00
do 2022-07-28 10:00:00
17377 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok Prešovský samosprávny kraj6 463 189,27 od 2022-03-23 00:00:00
do 2022-07-28 10:00:00
17378 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - križovatka s cestou II/538 Prešovský samosprávny kraj 5 689 893,68 od 2022-03-23 00:00:00
do 2022-07-28 10:00:00
15913 - MST, vestník č. 65/2022 - 09.03.2022Modernizácia vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec, a.s. (zrušené) Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.16 664 426,67 od 2022-03-08 00:00:00
do 2022-05-17 10:00:00
Obstarávanie zrušené
15228 - WYP Vestník č. 58/2022Obnova obojstranných chodníkov popri miestnej komunikácii Ul. Robotnícka od križovatky OMV k železničnému priecestiu Mesto Martin246 721,16 od 2022-02-28 16:00:00
do 2022-03-22 10:00:00
Obstarávanie ukončené
14225 - WYP Vestník č. 51/2022Administratívna budova bývalej advokátskej komory – stavebné úpravy a prístavby – 2. etapa Mesto Martin906 539,69 od 2022-02-17 16:00:00
do 2022-03-10 10:00:00
Obstarávanie zrušené
vestniktestovacia sutaz Nazov organizacie0,00
48/2022, zn. 13546 - WYPObytný park Zlaté Klasy Obec Zlaté Klasy1 730 913,34 od 2022-02-14 00:00:00
do 2022-03-03 10:00:00
Obstarávanie ukončené
9753 - WYP Vestník č. 35/2022Opravy a rekonštrukcie miestnych ciest asfaltobetónom AC 8 na území mesta Martin Mesto Martin2 000 000,00 od 2022-02-03 16:00:00
do 2022-02-24 10:00:00
Obstarávanie ukončené
29/2022, zn. 7993 - WYPNovostavba bytových domov, 2 x 18 b.j. s technickou infraštruktúrou Obec Vrakúň2 217 300,00 od 2022-01-31 00:00:00
do 2022-02-17 10:00:00
Obstarávanie ukončené
7239 - WYP Vestník č. 27/2022Oprava a rekonštrukcie ciest mesta Martin recyklovaným asfaltom Mesto Martin600 000,00 od 2022-01-28 16:00:00
do 2022-02-22 10:00:00
Obstarávanie ukončené
6466 - WYP, vestník č. 24/2022 - 27.01.2022Obnova atletickej dráhy v obci Kalinovo Obec Kalinovo249 286,53 od 2022-01-27 00:00:00
do 2022-03-03 10:00:00
2022/S 017-040192Mesto Lučenec - Dodávka plynu na obdobie od 01.04.2022 do 31.03.2023 Mesto Lučenec171 776,84 od 2022-01-24 00:00:00
do 2022-02-21 13:00:00
Obstarávanie ukončené
17/2022, zn. 4279 - WYPŠtadión Sereď- rekonštrukcia a dostavba – búracie práce Správa majetku Sereď, s.r.o.320 391,92 od 2022-01-21 08:00:00
do 2022-02-10 10:00:00
Obstarávanie zrušené
3197 - WYP Vestník č. 13/2022Realizácia stavby “Stavebné úpravy denného centra a kuchyne pre sociálne služby na Ul. Škultétyho v Martine“ Mesto Martin356 582,65 od 2022-01-19 16:00:00
do 2022-02-15 10:00:00
Obstarávanie ukončené
1929 - WYP Vestník č. 9/2022Envirocentrum areál SIM Martin - Priekopa Mesto Martin591 167,48 od 2022-01-14 16:00:00
do 2022-02-10 10:00:00
Obstarávanie ukončené
59359 - WYP Vestník č. 292/2021Stavebné úpravy budovy ubytovacieho zariadenia na Ul. Ambra Pietra v Martine obj. súp. 399 spojené so zmenou v užívaní stavby na bytový dom s prestupným bývaním – I. etapa Mesto Martin579 216,29 od 2021-12-22 16:00:00
do 2022-01-18 10:00:00
Obstarávanie ukončené
281/2021, zn. 58058 - WYPNovostavba materskej školy Obec Vlčkovce495 227,18 od 2021-12-07 08:00:00
do 2021-12-29 10:00:00
Obstarávanie ukončené
57322 - IBS Vestník č. 275/2021Vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Námestie SNP v Martine“ - priame rokovacie konanie Mesto Martin88 000,00
57227 - WYP Vestník č. 273/2021Realizácia stavby "Centrum sociálnych služieb Martin - Podháj" Mesto Martin4 116 971,28 od 2021-11-25 16:00:00
do 2021-12-16 10:00:00
Obstarávanie ukončené
56363 - MNA Vestník č. 265/2021PARKOVACIE DOMY V MARTINE TURIEC, a.s.388 000,00 od 2021-11-12 12:00:00
do 2022-03-15 18:00:00
Obstarávanie ukončené
261/2021, zn. 55566 - WYTDodávka zemného plynu Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda148 776,14 od 2021-11-09 12:00:00
do 2021-11-18 10:00:00
Obstarávanie ukončené
Vestník č. 261/2021 - 09.11.2021, 55491 - WYPZariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice869 643,46 od 2021-11-08 00:00:00
do 2022-01-04 13:00:00
49892 - MST Vestník č. 243/2021Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie Mesto Martin360 000,00 od 2021-10-26 15:00:00
do 2021-11-25 10:00:00
Obstarávanie ukončené
46550 - MST, vestník č. 232/2021 - 14.10.2021Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie na rok 2022 Mesto Lučenec214 944,09 od 2021-10-13 00:00:00
do 2021-11-09 09:00:00
Obstarávanie ukončené
230/2021 - 12.10.2021Rozšírenie kapacity ŠJ E. Lániho - prístavba. Mesto Bytča268 069,62 od 2021-10-12 15:00:00
do 2021-11-09 10:00:00
Obstarávanie ukončené
224/2021, zn. 44729 - WYPPrístavba administratívnej budovy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých599 854,94 od 2021-10-04 10:00:00
do 2021-10-21 10:00:00
Obstarávanie ukončené
43128 - WYP Vestník č. 212/2021Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa dokončenie diela Mesto Martin283 617,80 od 2021-09-16 15:00:00
do 2021-10-07 10:00:00
Obstarávanie ukončené
43173 - MST Vestník č. 212/2021Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin283 300,00 od 2021-09-14 09:00:00
do 2021-10-19 10:00:00
Obstarávanie ukončené
199/2021, zn. 41819 - WYPRekonštrukcia objektu parného mlyna v Dolných Salibách na depozit a výstavný priestor Vlastivedné múzeum v Galante524 049,29 od 2021-08-26 08:00:00
do 2021-09-16 10:00:00
Obstarávanie ukončené
169/2021, zn. 35604 - WYP3x Bytový dom – 28 b.j. – Zlaté Klasy Obec Zlaté Klasy1 598 566,67 od 2021-07-27 08:00:00
do 2021-08-12 10:00:00

Najčastejšie otázky