Elektronické obstarávanie

Len neukončené
Číslo VO Predmet Obstarávateľ Predpokladaná hodnota EUR Lehota na predkladanie ponúk
38620 - WYP Vestník č. 224/2020Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa Mesto Martin564 210,82 od 2020-10-27 13:00:00
do 2020-11-19 10:00:00
Obstarávanie prebieha
2020/S 207-502137Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie na rok 2021 Mesto Lučenec226 538,36 od 2020-10-23 00:00:00
do 2020-11-20 09:00:00
Obstarávanie prebieha
pripravuje saDodávka a distribúcia elektrickej energie Mesto Martin137 500,00 od 2020-10-16 09:00:00
do 2020-11-16 10:00:00
Obstarávanie prebieha
36171-WYP, vestník č.2016/2020, 16.10.2020Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kremnici - budova 4OBZS Mesto Kremnica390 631,29 od 2020-10-16 00:00:00
do 2020-11-05 13:00:00
Obstarávanie prebieha
35080 - MNA - Vestník č. 213/2020NÁMESTIE SNP V MARTINE - Verejná anonymná kombinovaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov Útvar hlavného architekta mesta Martin28 000,00 od 2020-10-09 10:00:00
do 2020-12-09 16:00:00
Obstarávanie prebieha
204/2020 - 30.09.2020, zn. 33429 - WYTPlastové nádoby na biologický odpad Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.81 006,67 od 2020-10-01 08:00:00
do 2020-10-12 12:00:00
32535 - MSS Vestník č. 193/2020ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV Mesto Martin500 000,00 od 2020-09-11 09:00:00
do 2020-10-13 10:00:00
Obstarávanie ukončené
32303-WYP, Vestník č. 190/2020 - 09.09.2020Bezpečná a ekologická doprava - CYKLOTRASY Mesto Lučenec1 011 709,41 od 2020-09-09 00:00:00
do 2020-11-04 09:00:00
Obstarávanie prebieha
31773 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R 001 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov Košický samosprávny kraj 4 920 120,72 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-11-20 13:00:00
Obstarávanie prebieha
31774 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Dolný Zemplín Košický samosprávny kraj 4 499 700,19 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-11-20 13:00:00
Obstarávanie prebieha
31776 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany - hranica UA – región Abov Košický samosprávny kraj 3 616 045,32 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-11-20 13:00:00
Obstarávanie prebieha
31775 - WYP, Vestník č. 184/2020 - 31.08.2020ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany - I.etapa Košický samosprávny kraj2 599 262,06 od 2020-08-26 00:00:00
do 2020-11-20 13:00:00
Obstarávanie prebieha
31482 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 876 869,72 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-11-20 10:00:00
Obstarávanie prebieha
31474 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja3 883 381,50 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-11-20 10:00:00
Obstarávanie prebieha
31484 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 445 974,34 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-11-20 10:00:00
Obstarávanie prebieha
31481 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 113 653,25 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-11-20 10:00:00
Obstarávanie prebieha
31483 - WYP, vestník č. 180/2020 - 25.08.2020Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja1 354 224,92 od 2020-08-25 00:00:00
do 2020-11-20 10:00:00
Obstarávanie prebieha
30520 - WYP, Vestník č. 167/2020 - 06.08.2020Jasle v obci Trstice Nocturnus n.o. 659 802,16 od 2020-08-05 00:00:00
do 2020-11-12 13:00:00
Obstarávanie prebieha
29188 - WYP, Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020Výstavba zariadenia komunitného typu pre seniorov - Nocturnus Nocturnus n.o.1 509 321,50 od 2020-07-31 00:00:00
do 2020-11-11 13:00:00
Obstarávanie prebieha
24434 - WYP, Vestník č. 144/2020 - 09.07.2020Drienica - zberný dvor Obec Drienica364 180,89 od 2020-07-09 00:00:00
do 2020-08-06 13:00:00
23101 - WYP Vestník č. 137/2020ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa Mesto Martin1 641 272,45 od 2020-06-30 13:00:00
do 2020-07-21 10:00:00
Obstarávanie ukončené
22427 - WYP Vestník č. 130/2020Tréningový zimný štadión Mesto Martin2 206 815,95 od 2020-06-19 13:00:00
do 2020-07-14 10:00:00
Obstarávanie ukončené
21323 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020Dom Seniorov PERENNIS PERENNIS n.o.994 761,25 od 2020-05-29 00:00:00
do 2020-06-29 10:00:00
21324 - WYP, vestník č. 117/2020 - 02.06.2020Vybudovanie zariadenia na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie seniorov v obci Utekáč SENIA - občianske združenie716 986,06 od 2020-05-29 00:00:00
do 2020-11-05 10:00:00
Obstarávanie prebieha
20222 - WYT, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020USG prístroj najvyššej Premium kategórie pre rádiologické vyšetrovanie - CIZS Lipany (zrušené) Mesto Lipany127 333,33 od 2020-05-13 00:00:00
do 2020-06-22 13:00:00
20201 - MSS, vestník č. 104/2020 - 14.05.2020Zber komunálnych odpadov vrátane ich prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia v meste Sliač Mesto Sliač1 050 003,00 od 2020-05-13 00:00:00
do 2020-06-12 10:00:00
2020/S 64-153225Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov Mesto Lučenec905 105,33 od 2020-03-31 00:00:00
do 2020-04-28 10:00:00
11844 - WYP Vestník č. 65/2020 - 23.03.2020Tréningový zimný štadión Mesto Martin2 398 341,26 od 2020-03-23 13:00:00
do 2020-04-17 10:00:00
Obstarávanie zrušené
11490 - WYP Vestník č. 60/2020 Cyklochodník a chodník pre peších, Martin – Tomčany, I. etapa Mesto Martin 509 089,45 od 2020-03-16 13:00:00
do 2020-04-07 10:00:00
Obstarávanie ukončené
11214 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Dom seniorov Senctus v Andovciach (zrušené) Senctus, n.o.1 616 574,82 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-05-20 10:00:00
Obstarávanie zrušené
11213 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Rekonštrukcia budovy Materskej a základnej školy na Domov sociálnych služieb v obci Tuhár Obec Tuhár535 472,92 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-04-29 10:00:00
11209 - WYP, vestník č. 57/2020 - 11.03.2020Centrum sociálnych služieb MIKÁDO Občianske združenie MIKÁDO2 065 531,98 od 2020-03-11 00:00:00
do 2020-04-29 10:00:00
50/2020, zn. 10733 - WYPRekonštrukcia MŠ v Tonkovciach Obec Nový Život280 845,12 od 2020-03-23 13:00:00
do 2020-03-26 12:00:00
Obstarávanie ukončené
10517 - WYP, vestník č. 47/2020 - 26.02.2020Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec(zrušené) Mesto Lučenec652 909,86 od 2020-02-26 00:00:00
do 2020-06-17 13:00:00
10458 - WYP Vestník č. 47/2020 - 26.02.2020ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa Mesto Martin 1 617 285,03 od 2020-02-26 13:00:00
do 2020-03-19 10:00:00
Obstarávanie zrušené
7386 - WYP, vestník č. 29/2020 - 04.02.2020Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 255 346,95 od 2020-02-04 00:00:00
do 2020-02-21 10:00:00
7035 - WYS Vestník č. 27/2020 - 03.02.2020Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Martin 166 667,00 od 2020-02-03 13:00:00
do 2020-02-18 10:00:00
Obstarávanie ukončené
6357 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Regionálna ČOV a kanalizácia v Hajnáčke - časť Kanalizácia Hajnáčka Obec Hajnačka2 997 901,63 od 2020-01-31 00:00:00
do 2020-11-12 10:00:00
Obstarávanie prebieha
6239 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody Obec Utekáč520 768,07 od 2020-01-31 00:00:00
do 2020-03-03 10:00:00
6245 - WYP, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc Obec Zemné912 742,09 od 2020-01-31 00:00:00
do 2020-02-27 10:00:00
5172- MUP, vestník č. 21/2020 - 29.01.2020Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce Obec Drahovce11 057 942,84 od 2020-06-04 17:00:00
do 2020-06-30 09:00:00
6386- MSS, vestník č. 25/2020 - 31.01.2020Mesto Lučenec - prevzatie a zneškodnenie odpadov (zrušené) Mesto Lučenec905 105,33 od 2020-01-30 00:00:00
do 2020-03-04 10:00:00
1735 - WYP - Vestník č. 10/2020 Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - Časť 2 recyklovaným asfaltom Mesto Martin1 933 333,33 od 2020-01-16 16:00:00
do 2020-02-11 10:00:00
Obstarávanie ukončené
1735 - WYP - Vestník č. 10/2020Opravy (výtlkov) a rekonštrukcie komunikácií na území mesta Martin - Časť 1 asfaltom AC 1 Mesto Martin1 933 333,33 od 2020-01-16 16:00:00
do 2020-02-11 10:00:00
Obstarávanie ukončené
1/2020 - 21 - MSTZariadenie na zabezpečenie separovaného zberu - technológia Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu552 066,67 od 2020-01-08 00:00:00
do 2020-01-30 12:00:00
Obstarávanie zrušené
262/2019, zn. 36145 - WYPZariadenie na zabezpečenie separovaného zberu Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu541 610,58 od 2020-01-03 00:00:00
do 2020-03-12 12:00:00
Obstarávanie zrušené
35863 - WYS Vestník č. 260/2019 - 23.12.2019Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Martin120 065,00 od 2019-12-23 15:00:00
do 2020-01-15 10:00:00
Obstarávanie ukončené
Vestník č. 260/2019 - 23.12.2019, zn. 35849 - WYPNájomný bytový dom č. 1 a č. 2 s technickou infraštruktúrou Obec Kráľov Brod1 985 747,10 od 2019-12-23 08:00:00
do 2020-01-09 12:00:00
Obstarávanie ukončené
34976 - WYP, Vestník č. 251/2019 - 10.12.2019Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Gymnázium Mikuláša Kováča749 143,51 od 2019-12-10 00:00:00
do 2020-07-10 13:00:00
240/2019 - 25.11.2019, zn. 34091 - WYSZber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu Mesto Gabčíkovo200 000,00 od 2019-11-25 12:00:00
do 2019-12-12 12:00:00
Obstarávanie ukončené
33945 - WYS Vestník č. 238/2019 - 21.11.2019Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Martin142 500,00 od 2019-11-21 15:00:00
do 2019-12-05 10:00:00
Obstarávanie ukončené
Vestník č. 234/2019 33582 - WYSVypracovanie projektovej dokumentácie „Martin –Východný mestský okruh – I. etapa“ Mesto Martin159 000,00 od 2019-11-15 15:00:00
do 2019-11-27 10:00:00
Obstarávanie ukončené
29748 - WYP, vestník č. 218/2019, 29.10.2019Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec Mesto Lučenec647 162,13 od 2019-10-28 00:00:00
do 2019-11-29 13:00:00
Obstarávanie zrušené
25108 - WYP Vestník č. 197/2019 - 01.10.2019Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu, Martin - Záturčie Mesto Martin782 799,48 od 2019-10-01 15:00:00
do 2019-10-23 10:00:00
Obstarávanie ukončené
194/2019 -26.09.2019, zn. 24830 - WYPJahodná kanalizácia Obec Jahodná4 367 772,50 od 2019-09-26 12:00:00
do 2019-10-15 12:00:00
Obstarávanie ukončené
Vestník č. 191/2019, 24581 - WYPVýstavba detského ihriska v Kolárove Mesto Kolárovo208 197,50 od 2019-09-23 12:00:00
do 2019-10-10 12:00:00
Obstarávanie ukončené
27859 - MST, vestník č. 211/2019 - 18.10.2019Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie Mesto Lučenec316 666,66 od 2019-10-17 00:00:00
do 2019-11-18 10:00:00
Obstarávanie ukončené
174/2019 - 28.08.2019, zn. 23515 - WYPRekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM v Dunajskej Strede Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola266 537,31 od 2019-08-26 12:00:00
do 2019-09-16 12:00:00
Obstarávanie ukončené
23165 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Tuhár - vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 191 903,16 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
23169 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 472 659,77 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
23170 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Lovča Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.2 185 031,69 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
23171 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu (zrušené) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 255 346,95 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
Obstarávanie zrušené
23175 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Veľké Dravce - verejný vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.1 355 704,46 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
23176 - WYP, vestník č. 169/2019 - 21.08.2019Gregorova Vieska - verejný vodovod Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.841 588,38 od 2019-08-21 00:00:00
do 2019-10-24 10:00:00
17163 - WYP Vestník č. 139/2019 - 15.07.2019ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA - časť 3. Mesto Martin78 986,05 od 2019-07-15 15:00:00
do 2019-08-06 10:00:00
Obstarávanie ukončené
17163 - WYP Vestník č. 139/2019 - 15.07.2019ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA - časť 2. Mesto Martin96 293,91 od 2019-07-15 15:00:00
do 2019-08-06 10:00:00
Obstarávanie ukončené
17163 - WYP Vestník č. 139/2019 - 15.07.2019ŠPORT PARK PLTNÍKY – I. ETAPA - časť 1. Mesto Martin113 946,00 od 2019-07-15 15:00:00
do 2019-08-06 10:00:00
Obstarávanie ukončené
127/2019 - 26.06.2019, zn. 15030 - WYPRekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM Dunajská Streda Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola266 537,31 od 2019-06-27 08:00:00
do 2019-07-15 12:00:00
Obstarávanie ukončené
14069 - WYP, vestník č. 112/2019 - 06.06.2019Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Rajecké Teplice Mesto Rajecké Teplice904 166,79 od 2019-06-06 00:00:00
do 2019-09-04 11:00:00
13566 - WYP, vestník č. 105/2019 - 28.05.2019Rekonštrukcia obvodného zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou Mesto Hanušovce nad Topľou527 021,88 od 2019-05-28 10:00:00
do 2019-07-15 13:00:00

Najčastejšie otázky

  • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
    Všeobecné informácie

    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....