ZŠ Sama Tomášika s MŠ Lubeník - obnova budovy

ID VO:
12607
Číslo z vestníka VO:
12085 - MSP, vestník č. 87/2024 - 06.05.2024
Číslo z vestníka EU:
OJ S 87/2024 03/05/2024
Predpokladaná hodnota:
1 227 123,51 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
Miesto (kraj, okres) : Banskobystrický kraj, okres Revúca
Katastrálne územie : Lubeník
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia projektu stavebných prác s názvom " ZŠ Sama Tomášika s MŠ Lubeník - obnova budovy" v nasledovnom členení:
Časť 1: Rozšírenie kapacity materskej školy v Lubeníku
Časť 2: Obnova budovy základnej školy v Lubeníku
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Základná škola Sama Tomášika s Materskou školou
  Lubeník 102, 049 18 Lubeník
  IČO: 37833863

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421917726943
  Web: https://zslubenik.edupage.org/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.05.2024 09:47:11

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2024-05-03 00:00:00
  2024-05-31 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2024-05-03 00:00:00
  2024-12-31 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2024-05-03 00:00:00
  2024-05-31 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2024-05-03 00:00:00
  2024-05-31 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2024-05-31 12:00:00
  2024-05-31 13:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2024-05-31 13:00:00
  2024-12-31 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...