ZŠ Sama Tomášika s MŠ Lubeník - obnova budovy (zrušené)

ID VO:
12605
Číslo z vestníka VO:
10664 - MSP, vestník č. 77/2024 - 19.04.2024
Predpokladaná hodnota:
1 665 105,59 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia projektu stavebných prác s názvom " ZŠ Sama Tomášika s MŠ Lubeník - obnova budovy" v nasledovnom členení:
Časť 1: Rozšírenie kapacity materskej školy v Lubeníku
Časť 2: Obnova budovy základnej školy v Lubeníku
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Základná škola Sama Tomášika s Materskou školou
  Lubeník 102, 049 18 Lubeník
  IČO: 37833863

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421917726943
  Web: https://zslubenik.edupage.org/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.05.2024 09:29:59

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky