"Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie" - Zdravotnícke zariadenia

ID VO:
12604
Číslo z vestníka VO:
7391 - MST, 44/2024 - 01.03.2024
Číslo z vestníka EU:
126105-2024
Predpokladaná hodnota:
83 758,67 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
33100000-1 Zdravotnícke vybavenie
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckych zariadení pre potreby nového OAIM NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
  Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
  IČO: 17335795

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://www.hospital-bojnice.sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.04.2024 08:48:17

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Oznámenie o vyhlásení VO
  2024-03-01 00:00:00
  2024-04-23 10:00:00
 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2024-03-01 00:00:00
  2024-04-23 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2024-03-01 00:00:00
  2024-06-29 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2024-03-01 00:00:00
  2024-04-23 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2024-03-01 00:00:00
  2024-04-23 10:00:00
 • Otváranie ponúk
  2024-04-23 13:00:00
  2024-04-23 15:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2024-04-24 00:00:00
  2024-05-15 00:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2024-05-15 00:00:00
  2024-05-22 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2024-05-22 00:00:00
  2024-05-31 00:00:00

Najčastejšie otázky