Test

ID VO:
12603
Číslo z vestníka VO:
testovacie obstaravanie
Predpokladaná hodnota:
38 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie rodinného domu.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum

Obstarávateľ

 • Prvá testovacia
  Nová 123, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 123456

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917726943
  Web:
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.04.2024 10:05:06

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....