Stavebné práce pre realizáciu projektu ZŠ ul. J. Krónera – zvyšovanie energetickej účinnosti budovy

ID VO:
12578
Číslo z vestníka VO:
oznamenie-14615_-_msp
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Číslo z vestníka EU:
2023-OJS076-228712-sk
Predpokladaná hodnota:
403 051,39 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214210 ˇV 5 Stavebne prace na objektoch zakladnych .kol
45000000 ˇV 7 Stavebne prace
45100000 ˇV 8 Priprava staveniska
45262650 ˇV 2 Prace na obvodovych kon.trukciach
45261410 ˇV 1 Stre.ne izola.ne prace
45261300 ˇV 7 Klampiarske prace a monta. odkvapovych ..abov
45312311 ˇV 0 In.talovanie bleskozvodov
45312311 ˇV 0 Terenne upravy
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmet zákazky predstavuje realizáciu stavebných prác pre realizáciu projektu ZŠ ul. J. Krónera zvyšovanie energetickej
účinnosti budovy, v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre objekt budovy školy a v zmysle všeobecnotechnických
požiadaviek, technologických postupov a záväzných technických požiadaviek pri dodržaní platných STN a
podľa platných prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Zrušenie použitého postupu zadávania nadlimitnej z.doc18.09.2023
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_upravená.doc05.06.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 4.doc24.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 5.doc24.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 3.doc17.05.2023
Prílohy SP.docx15.05.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie Súťažných podklad.doc28.04.2023
Zadanie výkaz výmer _upravené.xlsx28.04.2023
Oznámenie 2023-OJS076-228712-sk.pdf19.04.2023
Oznámenie_oznamenie-14615_-_msp.pdf19.04.2023
Sútažné podklady.pdf15.04.2023
Oznamenie o vyhlaseni.pdf15.04.2023
Projektová dokumentácia.zip15.04.2023
Zadanie výkaz výmer_ZŠ ul_J_Krónera.xlsx15.04.2023
ZADANIE_SO 01_ŠKOLA_BLESKOZVOD_ZŠ_J_KRÓNERA.xls15.04.2023
Zmluva o dielo c09_2023_OPMaC.doc15.04.2023

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 20.07.2024 14:23:37

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky