Atletický štadión - zázemie s tribúnou - 1. etapa

ID VO:
12577
Číslo z vestníka VO:
14489 - MSP Vestník č. 77/2023
Dátum zverejnenia:
2023-07-11
Číslo z vestníka EU:
2023-OJS075-226037-sk
Predpokladaná hodnota:
1 773 084,53 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000 - 7 Stavebné práce
45212200 - 8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení
45223000 - 6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách
45300000 - 0 Stavebno-inštalačné práce
45310000 - 3 Elektroinštalačné práce
45311000 - 0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45330000 - 9 Kanalizačné a sanitárne práce
45400000 - 1 Kompletizačné (dokončovacie) práce
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie zázemia s tribúnou s príslušnými spevnenými plochami - chodníkmi, situovanými okolo navrhovaného objektu, ktoré budú slúžiť na komunikáciu pre peších. Navrhovaný objekt poskytne zázemie atlétom a miestnemu atletickému klubu, hygienické zázemie a sedenie pre divákov pri sledovaní športových podujatí. Navrhovaná tribúna - stavebný objekt SO-01 - 1. etapa bude mať kapacitu cca 520 divákov. Bude postavená k novovybudovanému atletickému a futbalovému štadiónu, ktorý bol vybudovaný v roku 2020. Svojou hmotou bude situovaná a realizovaná na parcele registra KNC číslo 3511/4 v katastrálnom území mesta Martin, v intraviláne.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk .doc24.07.2023
oznamenie-21874_-_iox.pdf03.07.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 16.doc29.06.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 17.doc29.06.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 18.doc29.06.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 20.doc29.06.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 21.doc29.06.2023
Zadanie výkaz výmer_final_62023.xls29.06.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 10_11_.zip29.06.2023
oznamenie-21061_-_iox.pdf22.06.2023
Corigendum o zmene_2023_OJS118_370428-sk.pdf21.06.2023
Informácia pre uchádzačov a záujemcov_zmena termín.doc19.06.2023
Súťažné podklady_aktualizované_15062023.doc19.06.2023
oznamenie-20009_-_iox.pdf12.06.2023
Corigendum_2023-OJS110-341803-sk.pdf09.06.2023
Informácia pre uchádzačov alebo záujemcov - zmena .doc05.06.2023
Informácia pre uchádzačov alebo záujemcov - zmena .pdf05.06.2023
Súťažné podklady - aktualizované SP.doc05.06.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 8.doc26.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 9.doc26.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 12.doc26.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 13-dup.doc26.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 14.doc26.05.2023
Výkres nosnej konštrukcie strechy.pdf26.05.2023
Pôvodne zverejnený - neplatný | Zadanie výkaz výmer_SO 01__26052023_upravené.xls26.05.2023
oznamenie-18229_-_iox.pdf23.05.2023
Pôvodne zverejnený - neplatný | Zadanie výkaz výmer_zapracované_označené zmeny.xlsx23.05.2023
Pôvodne zverejnený - neplatný | Zadanie výkaz výmer_zemne_prace_elektroinstalacia_.xls23.05.2023
Pôvodne zverejnený - neplatný | Zadanie výkaz výmer_prípojky_uprava.xls17.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 4.doc17.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 5.doc17.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 6.doc17.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 7.doc17.05.2023
Informácia pre uchádzačov alebo záujemcov .doc15.05.2023
Informácia - úprava Súťažných podkladov.doc15.05.2023
Harmonogram elektronického procesu VO_upravený.doc15.05.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 1.doc04.05.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 2.doc04.05.2023
A-13.1 Výkaz zasklená stena tribúna.pdf04.05.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 3.doc04.05.2023
Prílohy SP.doc24.04.2023
oznamenie-14489_-_msp.pdf19.04.2023
Oznámenie_2023-OJS075-226037-sk.pdf19.04.2023
Súťažné podklady.doc15.04.2023
Pôvodne zverejnený - neplatný | Zadanie výkaz výmer.xlsx15.04.2023
TRIBÚNA MT_A_sprievodna sprava PSP.doc15.04.2023
TRIBÚNA MT_B sprievodná sprava PSP.doc15.04.2023
Zmluva o dielo č102023OPMaC.doc15.04.2023
PD_SO 02_03_04_05_ SPRSPRAVA.zip15.04.2023
pd_arch_elektro_eps_pbs.zip15.04.2023
pd_peh_stat_uk_vzt_zti.zip15.04.2023

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.skcce
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 20.07.2024 15:27:43

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky