Kanalizácia obce Hrabkov

ID VO:
12561
Číslo z vestníka VO:
4226 - WYP, vestník č. 24/2023 - 02.02.2023
Predpokladaná hodnota:
2 499 976,76 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45232400-6 - Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia projektu stavebných prác s názvom "Kanalizácia obce Hrabkov".
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Hrabkov
  Hrabkov 81, 082 33 Chminianska Nová Ves
  IČO: 00327093

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://www.hrabkov.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 15:13:56

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2023-02-01 00:00:00
  2023-04-12 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2023-02-01 00:00:00
  2023-04-12 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2023-02-01 00:00:00
  2023-04-12 13:00:00
 • Otváranie ponúk
  2023-04-13 10:00:00
  2023-04-13 11:00:00
 • všeobecná agenda
  2023-02-01 00:00:00
  2023-09-30 00:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2023-04-13 00:00:00
  2023-09-30 10:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2023-04-21 00:00:00
  2023-09-30 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2023-06-30 00:00:00
  2023-09-30 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....