Zabezpečenie rozvozu teplých jedál – obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin – opakovaná zákazka - nebola predložená žiadna ponuka

ID VO:
12559
Číslo z vestníka VO:
neuvádza sa
Dátum zverejnenia:
2023-01-21
Predpokladaná hodnota:
104 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
55521100 - 9 Rozvoz stravy
55521200 - 0 Donáška stravy
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Doplnkové informácie:
Do elektronickej aukcie nebola predložená žiadna ponuka. Elektronická aukcia sa ruší.
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie rozvozu teplých jedál - obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin, ktoré požiadali o donášku stravy do domácnosti počas pracovných dní, od 10:00 hod. - 14:00 hod.. Rozvoz teplých jedál musí byť v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a s Nariadením (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
vyzvauplneznenie.pdf21.01.2023
Výzva úplné znenie.doc21.01.2023
Zmluva o poskytnutí služby.doc21.01.2023

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: 043/4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.04.2024 09:56:02

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky