Najčastejšie otázky

  • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
    Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

    Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...