Dodávka elektrickej energie 2023

ID VO:
12544
Číslo z vestníka VO:
49576 - WNT, vestník č. 258/2022 - 06.12.2022
Predpokladaná hodnota:
18 912,50 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
CPV: 09310000-5 Elektrická energia
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
1. Súťažné podklady.zip06.12.2022

Obstarávateľ

 • Špeciálna základná škola
  Partizánska 26/4, 963 01 Krupina
  IČO: 35984473

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +431 904 746 992
  Web: szskrupina.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 16:01:29

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...