Dodávka elektrickej energie 2023

ID VO:
12544
Číslo z vestníka VO:
49576 - WNT, vestník č. 258/2022 - 06.12.2022
Predpokladaná hodnota:
18 912,50 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
CPV: 09310000-5 Elektrická energia
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
1. Súťažné podklady.zip06.12.2022

Obstarávateľ

 • Špeciálna základná škola
  Partizánska 26/4, 963 01 Krupina
  IČO: 35984473

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +431 904 746 992
  Web: szskrupina.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 02:23:06

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...