Úprava zmesového komunálneho odpadu.

ID VO:
12536
Číslo z vestníka VO:
194/2022 39852-MSS 5.9.2022
Číslo z vestníka EU:
2022/S 165-469118
Predpokladaná hodnota:
500 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
90511100 - zber tuhého komunálneho odpadu
90512000 - služby na prepravu odpadu
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie upravy odpadu v zmysle § 3 ods. 9) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadpoch v znení neskorších predpisov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Bytča
  Mestský úrad v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča.
  IČO: 00321192

  Kontakt: Ing. Dušan Beníček
  Telefón: 041/507 39 13
  Web: www.bytca.sk
  Email: aukcie@bytca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 02:11:37

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....