Úprava zmesového komunálneho odpadu.

ID VO:
12536
Číslo z vestníka VO:
194/2022 39852-MSS 5.9.2022
Číslo z vestníka EU:
2022/S 165-469118
Predpokladaná hodnota:
500 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
90511100 - zber tuhého komunálneho odpadu
90512000 - služby na prepravu odpadu
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie upravy odpadu v zmysle § 3 ods. 9) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadpoch v znení neskorších predpisov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Bytča
  Mestský úrad v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča.
  IČO: 00321192

  Kontakt: Ing. Dušan Beníček
  Telefón: 041/507 39 13
  Web: www.bytca.sk
  Email: aukcie@bytca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.06.2024 00:28:19

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...