Denný stacionár Helcmanovce

ID VO:
12532
Číslo z vestníka VO:
38575 - WYP, vestník č. 188/2022 - 25.08.2022
Predpokladaná hodnota:
992 862,38 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9, 45210000-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba denného stacionára pre poskytovanie sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre 12 klientov v špecializovanom dennom stacionári v pokojnom prostredí s celoročným využitím.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
1. Výzva na predkladanie ponúk.pdf25.08.2022
2. Súťažné podklady.zip25.08.2022

Obstarávateľ

 • Selanka n.o.
  Helcmanovce 96, 055 63 Helcmanovce
  IČO: 51800811

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 0904 746 992
  Web:
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 15:16:32

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....