Denný stacionár Helcmanovce

ID VO:
12532
Číslo z vestníka VO:
38575 - WYP, vestník č. 188/2022 - 25.08.2022
Predpokladaná hodnota:
992 862,38 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9, 45210000-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba denného stacionára pre poskytovanie sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre 12 klientov v špecializovanom dennom stacionári v pokojnom prostredí s celoročným využitím.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
1. Výzva na predkladanie ponúk.pdf25.08.2022
2. Súťažné podklady.zip25.08.2022

Obstarávateľ

 • Selanka n.o.
  Helcmanovce 96, 055 63 Helcmanovce
  IČO: 51800811

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 0904 746 992
  Web:
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2022 04:44:04

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2022-08-25 00:00:00
  2022-09-19 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2022-08-25 00:00:00
  2022-09-19 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2022-08-25 00:00:00
  2022-09-19 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2022-08-25 00:00:00
  2022-11-30 00:00:00
 • Otváranie ponúk
  2022-09-20 10:00:00
  2022-09-20 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2022-09-20 12:00:00
  2022-10-14 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2022-10-17 00:00:00
  2022-10-21 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....