Denný stacionár Helcmanovce

ID VO:
12532
Číslo z vestníka VO:
38575 - WYP, vestník č. 188/2022 - 25.08.2022
Predpokladaná hodnota:
992 862,38 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9, 45210000-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba denného stacionára pre poskytovanie sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre 12 klientov v špecializovanom dennom stacionári v pokojnom prostredí s celoročným využitím.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
1. Výzva na predkladanie ponúk.pdf25.08.2022
2. Súťažné podklady.zip25.08.2022

Obstarávateľ

 • Selanka n.o.
  Helcmanovce 96, 055 63 Helcmanovce
  IČO: 51800811

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 0904 746 992
  Web:
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 20.07.2024 14:19:51

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...