Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa

ID VO:
12509
Číslo z vestníka VO:
137/2022, zn. 29380 - WYP
Predpokladaná hodnota:
812 287,96 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214700-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú:
a) búracie práce ktoré budú realizované v rozsahu jestvujúceho objektu na p.č. 2167/12. Celý objekt SO 01) bude kompletne zbúraný, vrátane prípojok inžinierskych sietí. Nosnú konštrukciu búraného objektu tvorí samonosný oceľový skelet z dutých valcovaných profilov tzv. UNIMObuniek,
ktoré sú pospájané do jedného dvojpodlažného objektu.
b} výstavba dvojpodlažného objektu dočasného ubytovania pre stredoškolských študentov, priestormi pre pedagogický personál s technickým zázemím.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf15.06.2022
Súťažné podklady.pdf15.06.2022
Prílohy SP.zip15.06.2022

Obstarávateľ

 • Obchodná akadémia· Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
  Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder
  IČO: 00044351

  Kontakt: Mgr. Alžbeta Horváthová
  Telefón: +421911748203
  Web: https://oavm.edupage.org/
  Email: oagvm@oagvm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.06.2022 07:25:34

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potrebným na vypracov ponuky
  2022-06-15 08:00:00
  2022-07-01 10:00:00
 • Žiadosť o vysvet informácií uveden vo Výzve a SP
  2022-06-15 08:00:00
  2022-06-24 00:00:00
 • Revízne postupy
  2022-06-15 08:00:00
  2022-06-28 00:00:00
 • Vysvetlenie informácií k výzve a SP
  2022-06-15 08:00:00
  2022-06-27 00:00:00
 • Predkladanie ponúk
  2022-06-15 08:00:00
  2022-07-01 10:00:00
 • Otváranie ponúk
  2022-07-01 10:10:00
  2022-07-01 16:00:00

Najčastejšie otázky