Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa

ID VO:
12509
Číslo z vestníka VO:
137/2022, zn. 29380 - WYP
Predpokladaná hodnota:
812 287,96 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214700-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú:
a) búracie práce ktoré budú realizované v rozsahu jestvujúceho objektu na p.č. 2167/12. Celý objekt SO 01) bude kompletne zbúraný, vrátane prípojok inžinierskych sietí. Nosnú konštrukciu búraného objektu tvorí samonosný oceľový skelet z dutých valcovaných profilov tzv. UNIMObuniek,
ktoré sú pospájané do jedného dvojpodlažného objektu.
b} výstavba dvojpodlažného objektu dočasného ubytovania pre stredoškolských študentov, priestormi pre pedagogický personál s technickým zázemím.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obchodná akadémia· Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
  Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder
  IČO: 00044351

  Kontakt: Mgr. Alžbeta Horváthová
  Telefón: +421911748203
  Web: https://oavm.edupage.org/
  Email: oagvm@oagvm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 16:08:59

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...