Drienica - Zberný dvor

ID VO:
12507
Číslo z vestníka VO:
Vestník č. 135/2022 - 13.06.2022, 29224 - WYP
Predpokladaná hodnota:
343 732,97 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45222100-0
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom "Drienica - zberný dvor"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
1. Výzva na predkladanie ponúk.pdf14.06.2022
2. Súťažné podklady.zip14.06.2022

Obstarávateľ

 • Obec Drienica
  Drienica 168, 083 01 Sabinov
  IČO: 00326968

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.drienica.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.06.2022 07:12:07

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2022-06-13 00:00:00
  2022-07-18 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2022-06-13 00:00:00
  2022-08-31 00:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2022-06-13 00:00:00
  2022-07-18 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2022-06-13 00:00:00
  2022-07-18 13:00:00
 • Otváranie ponúk
  2022-07-19 10:00:00
  2022-07-19 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2022-07-25 00:00:00
  2022-08-10 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2022-08-10 00:00:00
  2022-08-24 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....