Kalná nad Hronom - zberný dvor odpadov

ID VO:
12505
Číslo z vestníka VO:
29253 - WYP, vestník č. 136/2022 - 14.06.2022
Predpokladaná hodnota:
679 689,07 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45222100-0
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zbernom dvore v obci Kalná nad Hronom.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Kalná nad Hronom
  Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
  IČO: 00307131

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.kalna.eu/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 01:08:07

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2022-06-14 00:00:00
  2023-02-07 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2022-06-14 00:00:00
  2023-05-31 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2022-06-14 00:00:00
  2023-02-07 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2022-06-14 00:00:00
  2023-02-07 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2023-02-08 10:00:00
  2023-02-08 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2023-02-08 11:00:00
  2023-05-31 00:00:00

Najčastejšie otázky