Kalná nad Hronom - zberný dvor odpadov

ID VO:
12505
Číslo z vestníka VO:
29253 - WYP, vestník č. 136/2022 - 14.06.2022
Predpokladaná hodnota:
679 689,07 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45222100-0
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zbernom dvore v obci Kalná nad Hronom.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Kalná nad Hronom
  Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
  IČO: 00307131

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.kalna.eu/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.06.2022 06:58:10

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2022-06-14 00:00:00
  2022-07-19 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2022-06-14 00:00:00
  2022-08-31 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2022-06-14 00:00:00
  2022-07-19 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2022-06-14 00:00:00
  2022-07-19 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2022-07-20 10:00:00
  2022-07-20 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2022-07-20 11:00:00
  2022-08-31 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...