Kalná nad Hronom - zberný dvor odpadov

ID VO:
12505
Číslo z vestníka VO:
29253 - WYP, vestník č. 136/2022 - 14.06.2022
Predpokladaná hodnota:
726 286,82 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45222100-0
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zbernom dvore v obci Kalná nad Hronom.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
22. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 19.zip22.06.2023
21. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 18.pdf09.06.2023
20. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 17.pdf25.05.2023
19. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 16.pdf12.05.2023
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 15.pdf28.04.2023
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 14.pdf21.04.2023
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 13.pdf05.04.2023
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12.pdf23.03.2023
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.zip03.03.2023
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.pdf17.02.2023
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf02.02.2023
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.pdf03.01.2023
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf24.11.2022
10. Súťažné podklady_oprava 1.pdf24.11.2022
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.pdf27.10.2022
7. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf29.09.2022
6. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf02.09.2022
5. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf12.08.2022
4. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf27.07.2022
3. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf13.07.2022
1. Výzva na predloženie ponuky_29253_WYP.pdf14.06.2022
2. Súťažné podklady.zip14.06.2022

Obstarávateľ

 • Obec Kalná nad Hronom
  Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
  IČO: 00307131

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.kalna.eu/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 01:57:23

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky