Medicínske vybavenie gynekologickej ambulancie

ID VO:
12497
Číslo z vestníka VO:
Vestník č. 118/2022 - 19.05.2022, 27078 - WNT
Predpokladaná hodnota:
99 963,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Ultrazvukový prístroj v počte 1 ks
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Valaliky
  Obecný úrad Valaliky, Poľná 8, 04413 Valaliky
  IČO: 00324850

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.valaliky.eu
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 16:42:23

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...