Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder - 1. etapa

ID VO:
12492
Číslo z vestníka VO:
99/2022, zn. 22295 - WYP
Predpokladaná hodnota:
725 459,13 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214700-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú:
a) búracie práce ktoré budú realizované v rozsahu jestvujúceho objektu na p.č.2167/12. Celý objekt (SO 01) bude kompletne zbúraný, vrátane prípojok inžinierskych sietí. Nosnú konštrukciu búraného objektu tvorí samonosný oceľový skelet z dutých valcovaných profilov tzv. UNIMO-buniek, ktoré sú pospájané do jedného dvojpodlažného objektu.
b) výstavba dvojpodlažného objektu dočasného ubytovania pre stredoškolských študentov, priestormi pre pedagogický personál s technickým zázemím.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Súťažné podklady.pdf27.04.2022
Prílohy SP.zip27.04.2022
Výzva na predkladanie ponúk.pdf27.04.2022

Obstarávateľ

 • Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia,
  Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder
  IČO: 00044351

  Kontakt: Mgr. Alžbeta Horváthová
  Telefón: +421 911748203
  Web:
  Email: oagvm@oagvm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 21.05.2022 03:53:12

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potrebným na vypracov ponuky
  2022-04-27 08:00:00
  2022-05-17 10:00:00
 • Žiadosť o vysvet informácií uveden vo Výzve a SP
  2022-04-27 08:00:00
  2022-05-10 00:00:00
 • Revízne postupy
  2022-04-27 08:00:00
  2022-05-13 00:00:00
 • Vysvetlenie informácií k výzve a SP
  2022-04-27 08:00:00
  2022-05-12 00:00:00
 • Predkladanie ponúk
  2022-04-27 08:00:00
  2022-05-17 10:00:00
 • Otváranie ponúk
  2022-05-17 10:30:00
  2022-05-17 16:00:00
 • Predloženie dokladov nahradených čestným vyhlásení
  2022-05-17 17:00:00
  2022-05-25 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...