Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder - 1. etapa

ID VO:
12492
Číslo z vestníka VO:
99/2022, zn. 22295 - WYP
Predpokladaná hodnota:
725 459,13 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214700-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú:
a) búracie práce ktoré budú realizované v rozsahu jestvujúceho objektu na p.č.2167/12. Celý objekt (SO 01) bude kompletne zbúraný, vrátane prípojok inžinierskych sietí. Nosnú konštrukciu búraného objektu tvorí samonosný oceľový skelet z dutých valcovaných profilov tzv. UNIMO-buniek, ktoré sú pospájané do jedného dvojpodlažného objektu.
b) výstavba dvojpodlažného objektu dočasného ubytovania pre stredoškolských študentov, priestormi pre pedagogický personál s technickým zázemím.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Zrušenie VO.pdf13.06.2022
Súťažné podklady.pdf27.04.2022
Prílohy SP.zip27.04.2022
Výzva na predkladanie ponúk.pdf27.04.2022

Obstarávateľ

 • Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia,
  Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder
  IČO: 00044351

  Kontakt: Mgr. Alžbeta Horváthová
  Telefón: +421 911748203
  Web:
  Email: oagvm@oagvm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.06.2024 23:16:46

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....