Športové vybavenie haly v Bytči

ID VO:
12489
Číslo z vestníka VO:
Vestník č. 95/2022
Predpokladaná hodnota:
82 534,50 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
37400000-2 - športový tovar a výbava
37420000-8 - výbava do telocvične
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je komplexné technické a športové vybavenie športovej haly v Bytči. Súčasťou zákazky, je dodávka a osadenie hádzanárskych bránok, stĺpov pre volejbal, tenisových stĺpikov, dodávky a osadenia basketbalových konštrukcií so sklopným mechanizmom, vrátane dodávky a montáže všetkých sietí, stolnotenisových stolov a pod.
Bližší rozsah zákazky je v prílohe - výkaz - výmer.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Bytča
  Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
  IČO: 00321192

  Kontakt: Ing. Dušan Beníček
  Telefón: 041/507 39 13
  Web: www.bytca.sk
  Email: aukcie@bytca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 21.05.2022 05:36:41

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....