Nájomný bytový dom 10 b. j. s technickou vybavenosťou

ID VO:
12488
Číslo z vestníka VO:
85/2022, zn. 18791 - WYP
Predpokladaná hodnota:
625 677,92 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba bytového domu s 10 bytovými jednotkami a technickou vybavenosťou.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf05.04.2022
Súťažné podklady.pdf05.04.2022
Prtílohy SP.zip05.04.2022

Obstarávateľ

 • Obec Moča
  Obecný úrad, 946 37 Moča 168
  IČO: 00306576

  Kontakt: Ing. Eszter Tóth
  Telefón: +421 357789404
  Web:
  Email: moca@slovanet.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.04.2024 09:08:54

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....