Modernizácia vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec, a.s.

ID VO:
12478
Číslo z vestníka VO:
15913 - MST, vestník č. 65/2022 - 09.03.2022
Číslo z vestníka EU:
2022/S 047-121563
Predpokladaná hodnota:
16 664 426,67 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
34121100-2 - Autobusy verejnej dopravy
34121400-5 - Autobusy s nízkou podlahou
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup autobusov medzimestskej a mestskej autobusovej dopravy. Typy a počty autobusov sú uvedené v súťažných podkladoch a technickej špecifikácii, ktorá sa nachádza v samostatnej prílohe súťažných podkladov.
Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Ponuku možno predložiť na všetky časti.
Časť 1: Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov mestskej autobusovej dopravy dĺžky 8 m (4ks)
Časť 2: Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 10,5 m (29 ks)
Časť 3: Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov mestskej autobusovej dopravy dĺžky 12 m (5 ks)
Časť 4: Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 12 m (29 ks)
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.
  Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec
  IČO: 36054259

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.sadlc.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 21.05.2022 03:48:52

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2022-03-08 00:00:00
  2022-05-17 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2022-03-08 00:00:00
  2022-06-30 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2022-03-08 00:00:00
  2022-05-17 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2022-03-08 00:00:00
  2022-05-17 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2022-05-18 10:00:00
  2022-05-18 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2022-05-18 11:00:00
  2022-06-30 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....