Modernizácia vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec, a.s. (zrušené)

ID VO:
12478
Číslo z vestníka VO:
15913 - MST, vestník č. 65/2022 - 09.03.2022
Číslo z vestníka EU:
2022/S 047-121563
Predpokladaná hodnota:
16 664 426,67 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
34121100-2 - Autobusy verejnej dopravy
34121400-5 - Autobusy s nízkou podlahou
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup autobusov medzimestskej a mestskej autobusovej dopravy. Typy a počty autobusov sú uvedené v súťažných podkladoch a technickej špecifikácii, ktorá sa nachádza v samostatnej prílohe súťažných podkladov.
Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Ponuku možno predložiť na všetky časti.
Časť 1: Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov mestskej autobusovej dopravy dĺžky 8 m (4ks)
Časť 2: Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 10,5 m (29 ks)
Časť 3: Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov mestskej autobusovej dopravy dĺžky 12 m (5 ks)
Časť 4: Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 12 m (29 ks)
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.
  Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec
  IČO: 36054259

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.sadlc.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 01:00:14

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky