testovacia sutaz

ID VO:
12475
Číslo z vestníka VO:
vestnik
Predpokladaná hodnota:
0,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum

Obstarávateľ

 • Nazov organizacie
  Zvolenska 4014
  IČO: ico

  Kontakt: kontakt
  Telefón: telefon
  Web: www.evoportal.sk
  Email: office@zetagroup.net

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 21.05.2022 04:42:14

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...