Obytný park Zlaté Klasy

ID VO:
12474
Číslo z vestníka VO:
48/2022, zn. 13546 - WYP
Predpokladaná hodnota:
1 730 913,34 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba bytového domu s technickou vybavenosťou celkom s 28 bytovými jednotkami, ktorý bude predmetom kúpy zo strany verejného obstarávateľa. Zákazka zahŕňa aj vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a inžiniersku činnosť súvisiacu vydaním stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Zlaté Klasy
  Obecný úrad, Poštová 550, 930 39 Zlaté Klasy
  IČO: 00305839

  Kontakt: Marek Rigó
  Telefón: +421 315912401
  Web:
  Email: starosta@obec.zlateklasy.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 02:08:49

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...