Mesto Lučenec - Dodávka plynu na obdobie od 01.04.2022 do 31.03.2023

ID VO:
12467
Číslo z vestníka VO:
2022/S 017-040192
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Číslo z vestníka EU:
2022/S 017-040192
Predpokladaná hodnota:
171 776,84 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09123000-7- Zemný plyn
65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom "Mesto Lučenec - Dodávka plynu na obdobie od 01.04.2022 do 31.03.2023"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lučenec
  Novohradská 1, 984 01 Lučenec
  IČO: 316181

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.lucenec.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.06.2024 23:57:05

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...