Štadión Sereď- rekonštrukcia a dostavba – búracie práce

ID VO:
12466
Číslo z vestníka VO:
17/2022, zn. 4279 - WYP
Predpokladaná hodnota:
320 391,92 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45110000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je asanácia starého vstupného objektu, objektu autoumývarne, objektu tribúny a šatní, jestvujúceho oplotenia okolo futbalového štadióna.
V búranej stavbe sa môžu nachádzať materiály obsahujúce azbest.
Drvenie zmesovej stavebnej sutiny, ktorý sa nachádza na skládke v areály štadiónu.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf21.01.2022
Súťažné podklady.pdf21.01.2022

Obstarávateľ

 • Správa majetku Sereď, s.r.o.
  Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
  IČO: 46439773

  Kontakt: Ing. Karol Andrášik
  Telefón: +421 948767382
  Web:
  Email: sms.konatel@gmail.com

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 16:29:18

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....