Novostavba materskej školy

ID VO:
12460
Číslo z vestníka VO:
281/2021, zn. 58058 - WYP
Predpokladaná hodnota:
495 227,18 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214100-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Prílohy SP.docx10.12.2021
Výzva na predkladanie ponúk.pdf07.12.2021
Súťažné podklady.pdf07.12.2021

Obstarávateľ

 • Obec Vlčkovce
  Obecný úrad, Vlčkovce 15, 919 23 Vlčkovce
  IČO: 00682209

  Kontakt: Ing. Ivan Dobrovodský
  Telefón: +421 335584037
  Web: www.vlckovce.sk
  Email: obec.vlckovce@vlckovce.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 20.01.2022 02:53:40

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potrebným na vypracov ponuky
  2021-12-07 08:00:00
  2021-12-29 10:00:00
 • Žiadosť o vysvet informácií uveden vo Výzve a SP
  2021-12-07 08:00:00
  2021-12-21 23:59:00
 • Revízne postupy
  2021-12-07 08:00:00
  2022-01-24 23:59:00
 • Vysvetlenie informácií k výzve a SP
  2021-12-07 08:00:00
  2021-12-22 23:59:00
 • Predkladanie ponúk
  2021-12-07 08:00:00
  2021-12-29 10:00:00
 • Otváranie ponúk
  2021-12-29 10:30:00
  2021-12-29 12:00:00
 • Zaslanie zápisnice z otvárania ponúk
  2021-12-29 12:00:00
  2022-01-03 23:59:00
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
  2021-12-30 00:00:00
  2022-01-31 00:00:00
 • Vysvetlenie ponuky
  2021-12-29 16:00:00
  2022-01-21 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...