Novostavba materskej školy

ID VO:
12460
Číslo z vestníka VO:
281/2021, zn. 58058 - WYP
Predpokladaná hodnota:
495 227,18 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214100-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Prílohy SP.docx10.12.2021
Výzva na predkladanie ponúk.pdf07.12.2021
Súťažné podklady.pdf07.12.2021

Obstarávateľ

 • Obec Vlčkovce
  Obecný úrad, Vlčkovce 15, 919 23 Vlčkovce
  IČO: 00682209

  Kontakt: Ing. Ivan Dobrovodský
  Telefón: +421 335584037
  Web: www.vlckovce.sk
  Email: obec.vlckovce@vlckovce.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.06.2024 00:19:52

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...