Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice

ID VO:
12453
Číslo z vestníka VO:
Vestník č. 261/2021 - 09.11.2021, 55491 - WYP
Predpokladaná hodnota:
869 643,46 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Rajecké Teplice
  Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
  IČO: 00321591

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: http://www.rajecke-teplice.info/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.04.2024 10:54:44

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...