Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie na rok 2022

ID VO:
12450
Číslo z vestníka VO:
46550 - MST, vestník č. 232/2021 - 14.10.2021
Dátum zverejnenia:
2021-11-10
Číslo z vestníka EU:
2021/S 199-518573
Predpokladaná hodnota:
214 944,09 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09310000-5
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na odberné miesta (OM) špecifikované verejným obstarávateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lučenec
  Novohradská 1, 984 01 Lučenec
  IČO: 00316181

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.lucenec.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.04.2024 09:17:59

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky