Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie na rok 2022

ID VO:
12450
Číslo z vestníka VO:
46550 - MST, vestník č. 232/2021 - 14.10.2021
Číslo z vestníka EU:
2021/S 199-518573
Predpokladaná hodnota:
214 944,09 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09310000-5
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na odberné miesta (OM) špecifikované verejným obstarávateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Lučenec
  Novohradská 1, 984 01 Lučenec
  IČO: 00316181

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.lucenec.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.10.2021 19:06:45

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-10-13 00:00:00
  2021-11-09 09:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-10-13 00:00:00
  2021-11-09 09:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-10-13 00:00:00
  2021-11-09 09:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-10-13 00:00:00
  2021-11-09 09:00:00
 • otváranie ponúk
  2021-11-09 10:00:00
  2021-11-09 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-11-09 11:00:00
  2021-11-10 11:00:00
 • Výzva na EA
  2021-11-10 12:00:00
  2021-11-10 13:00:00
 • EA
  2021-11-15 09:00:00
  2021-11-15 09:30:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-11-16 00:00:00
  2021-11-16 16:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....