Prístavba administratívnej budovy

ID VO:
12448
Číslo z vestníka VO:
224/2021, zn. 44729 - WYP
Predpokladaná hodnota:
599 854,94 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je prístavba administratívnej budovy Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v obci Medveďov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
  Medveďov 111, 930 07 Medveďov
  IČO: 00655651

  Kontakt: Mgr. Vladislav Kmeť
  Telefón: +421 315541105
  Web:
  Email: dssmedvedov@zupa-tt.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 20.01.2022 03:01:33

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...