Prístavba administratívnej budovy

ID VO:
12448
Číslo z vestníka VO:
224/2021, zn. 44729 - WYP
Predpokladaná hodnota:
599 854,94 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je prístavba administratívnej budovy Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v obci Medveďov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
  Medveďov 111, 930 07 Medveďov
  IČO: 00655651

  Kontakt: Mgr. Vladislav Kmeť
  Telefón: +421 315541105
  Web:
  Email: dssmedvedov@zupa-tt.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.10.2021 19:47:32

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potrebným na vypracov ponuky
  2021-10-04 10:00:00
  2021-10-21 10:00:00
 • Žiadosť o vysvet informácií uveden vo Výzve a SP
  2021-10-04 10:00:00
  2021-10-14 00:00:00
 • Vysvetlenie informácií k výzve a SP
  2021-10-05 00:00:00
  2021-10-15 23:59:00
 • Revízne postupy
  2021-10-04 10:00:00
  2021-10-18 23:59:00
 • Predkladanie ponúk
  2021-10-04 10:00:00
  2021-10-21 10:00:00
 • Otváranie ponúk
  2021-10-21 10:30:00
  2021-10-21 16:00:00
 • Žiadosť o vysvetlenie ponuky
  2021-10-21 17:00:00
  2021-10-26 00:00:00

Najčastejšie otázky