Rekonštrukcia objektu parného mlyna v Dolných Salibách na depozit a výstavný priestor

ID VO:
12440
Číslo z vestníka VO:
199/2021, zn. 41819 - WYP
Predpokladaná hodnota:
524 049,29 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212313-3
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej historickej budovy parného mlyna v obci Dolné Saliby.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Súťažné podklady.pdf26.08.2021
Výzva na predkladanie ponúk.pdf26.08.2021

Obstarávateľ

 • Vlastivedné múzeum v Galante

  IČO: 36087033

  Kontakt: Silvia Hegedűsová
  Telefón: +421 911444894
  Web:
  Email: hegedusova.silvia@zupa-tt.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 29.11.2021 23:55:36

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....