Rekonštrukcia objektu parného mlyna v Dolných Salibách na depozit a výstavný priestor

ID VO:
12440
Číslo z vestníka VO:
199/2021, zn. 41819 - WYP
Predpokladaná hodnota:
524 049,29 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212313-3
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej historickej budovy parného mlyna v obci Dolné Saliby.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Súťažné podklady.pdf26.08.2021
Výzva na predkladanie ponúk.pdf26.08.2021

Obstarávateľ

 • Vlastivedné múzeum v Galante

  IČO: 36087033

  Kontakt: Silvia Hegedűsová
  Telefón: +421 911444894
  Web:
  Email: hegedusova.silvia@zupa-tt.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 00:28:29

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...