3x Bytový dom – 28 b.j. – Zlaté Klasy

ID VO:
12437
Číslo z vestníka VO:
169/2021, zn. 35604 - WYP
Predpokladaná hodnota:
1 598 566,67 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf26.07.2021
Súťažné podklady.pdf26.07.2021

Obstarávateľ

 • Obec Zlaté Klasy
  Poštová 550, 930 39 Zlaté Klasy
  IČO: 00305839

  Kontakt: Marek Rigó
  Telefón: +421 315912401
  Web:
  Email: starosta@obec.zlateklasy.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 30.11.2021 01:29:41

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....