Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce

ID VO:
12436
Číslo z vestníka VO:
35662- MUP, vestník č. 169/2021 - 26.07.2021
Číslo z vestníka EU:
2021/S 141-371835
Predpokladaná hodnota:
11 057 942,84 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45332000-3
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie stokovej siete v obci Drahovce.
Územie obce je rovinaté. Preto sa na stokovej sieti nachádza viac čerpacích staníc. Stoky budú zaústené do čerpacích staníc, ktoré splaškové vody prečerpajú do ďalšieho gravitačného úseku stoky. Z bočných ulíc sa splašková voda takto dopraví do hlavnej stoky A, ktorá je vedená stredom obce pozdĺž cesty III. triedy prechádzajúcej cez obec. Hlavná stoka má na svojej trase tiež niekoľko čerpacích staníc. Na konci obce v smere na Piešťany bude vybudovaná posledná čerpacia stanica ČSA1, ktorá dopraví vodu tlakovým potrubím do existujúcej šachty na prírodnej stoke pred ČOV Piešťany.
Predmet zákazky je presne opísaný v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
44. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf25.10.2021
43. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.pdf22.09.2021
42. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.zip17.09.2021
40. Vybavenie žiadosti o nápravu.pdf14.09.2021
41. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.zip14.09.2021
39. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.zip02.09.2021
38. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.zip27.08.2021
36. Korigendum_EU vestník.pdf19.08.2021
37. Korigendum_vestník_UVO.pdf19.08.2021
35. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.zip13.08.2021
34. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.zip06.08.2021
33. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf30.07.2021
31. Oznámenie o vyhlásení VO_UVO vestník.pdf26.07.2021
32. JED.docx26.07.2021
1. Oznámenie o vyhlásení VO_EU vestník.pdf23.07.2021
2. Súťažné podklady.docx23.07.2021
3. Návrh zmluvy o dielo.docx23.07.2021
4. Výkaz výmer.zip23.07.2021
5. PD_časť 1.zip23.07.2021
6. PD_časť 2.pdf23.07.2021
7. PD_časť 3.pdf23.07.2021
8. PD_časť 4.pdf23.07.2021
9. PD_časť 5.pdf23.07.2021
10. PD_časť 6.pdf23.07.2021
11. PD_časť 7.pdf23.07.2021
12. PD_časť 8.pdf23.07.2021
13. PD_časť 9.pdf23.07.2021
14. PD_časť 10.pdf23.07.2021
15. PD_časť 11.pdf23.07.2021
16. PD_časť 12.pdf23.07.2021
17. PD_časť 13.pdf23.07.2021
18. PD_časť 14.pdf23.07.2021
19. PD_časť 15.pdf23.07.2021
20. PD_časť 16.pdf23.07.2021
21. PD_časť 17.pdf23.07.2021
22. PD_časť 18.pdf23.07.2021
23. PD_časť 19.pdf23.07.2021
24. PD_časť 20.pdf23.07.2021
25. PD_časť 21.pdf23.07.2021
26. PD_časť 22.pdf23.07.2021
27. PD_časť 23.pdf23.07.2021
28. PD_časť 24.pdf23.07.2021
29. PD_časť 25.pdf23.07.2021
30. PD_časť 26.pdf23.07.2021

Obstarávateľ

 • Obec Drahovce
  Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
  IČO: 00312461

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://obecdrahovce.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 20.01.2022 02:22:22

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky