Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji

ID VO:
12432
Číslo z vestníka VO:
2021/S 126-330329
Číslo z vestníka EU:
2021/S 126-330329
Predpokladaná hodnota:
16 790 699,49 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9, 45233223-8, 45221111-3
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia projektu stavebných prác s názvom "Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji" v nasledovnom členení:
Časť 1: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina
Časť 2: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - Križovatka s cestou I/66
Časť 3: Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík
Časť 4: Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537
Časť 5: Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica
Bližšie špecifikácie jednotlivých častí predmetu zákazky sú uvedené v projektových dokumentáciach a výkazoch výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf22.07.2021
15. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.pdf06.07.2021
1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_EU.pdf02.07.2021
2. Súťažné podklady.pdf02.07.2021
3. Príloha SP_časť_1_part_1.zip02.07.2021
4. Príloha SP_časť_1_part_2.zip02.07.2021
5. Priloha SP_časť_2_part_1.zip02.07.2021
6. Priloha SP_časť_2_part_2.zip02.07.2021
7. Príloha SP_časť_3.zip02.07.2021
8. Príloha SP_časť_4_part_1.zip02.07.2021
9. Príloha SP_časť_4_part_2.zip02.07.2021
10. Príloha SP_časť_4_part_3.zip02.07.2021
11. Príloha SP_časť_4_part_4.zip02.07.2021
12. Príloha SP_časť_4_part_5.zip02.07.2021
13. Príloha SP_časť_5_part_1.zip02.07.2021
14. Príloha SP_časť_5_part_2.zip02.07.2021

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37 936 859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.07.2021 06:15:32

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-07-02 00:00:00
  2021-08-03 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-07-02 00:00:00
  2021-08-03 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-07-02 00:00:00
  2021-09-30 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-07-02 00:00:00
  2021-08-03 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2021-08-04 10:00:00
  2021-08-04 12:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-08-04 12:00:00
  2021-09-30 00:00:00

Najčastejšie otázky