Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji

ID VO:
12432
Číslo z vestníka VO:
31066-MSP, vestník č. 154/2021 - 6.7.2021
Číslo z vestníka EU:
2021/S 126-330329
Predpokladaná hodnota:
17 003 195,50 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9, 45233223-8, 45221111-3
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia projektu stavebných prác s názvom "Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji" v nasledovnom členení:
Časť 1: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina
Časť 2: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - Križovatka s cestou I/66
Časť 3: Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík
Časť 4: Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537
Časť 5: Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica
Bližšie špecifikácie jednotlivých častí predmetu zákazky sú uvedené v projektových dokumentáciach a výkazoch výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
25. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.zip17.09.2021
24. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf14.09.2021
23. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.pdf10.09.2021
22. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.zip07.09.2021
21. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.pdf06.09.2021
20. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf02.09.2021
19. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.zip20.08.2021
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf10.08.2021
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf27.07.2021
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf22.07.2021
15. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.pdf06.07.2021
1. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_EU.pdf02.07.2021
2. Súťažné podklady.pdf02.07.2021
3. Príloha SP_časť_1_part_1.zip02.07.2021
4. Príloha SP_časť_1_part_2.zip02.07.2021
5. Priloha SP_časť_2_part_1.zip02.07.2021
6. Priloha SP_časť_2_part_2.zip02.07.2021
7. Príloha SP_časť_3.zip02.07.2021
8. Príloha SP_časť_4_part_1.zip02.07.2021
9. Príloha SP_časť_4_part_2.zip02.07.2021
10. Príloha SP_časť_4_part_3.zip02.07.2021
11. Príloha SP_časť_4_part_4.zip02.07.2021
12. Príloha SP_časť_4_part_5.zip02.07.2021
13. Príloha SP_časť_5_part_1.zip02.07.2021
14. Príloha SP_časť_5_part_2.zip02.07.2021

Obstarávateľ

 • Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Jesenná 14, 080 05 Prešov
  IČO: 37 936 859

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://www.sucpsk.sk
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.10.2021 18:22:49

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-07-02 00:00:00
  2021-10-04 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-07-02 00:00:00
  2021-10-04 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-07-02 00:00:00
  2021-11-30 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-07-02 00:00:00
  2021-10-04 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2021-10-05 10:00:00
  2021-10-05 12:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-10-05 12:00:00
  2021-11-30 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...