Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa

ID VO:
12430
Číslo z vestníka VO:
29789 - WYP, vestník č. 143/2021 - 18.06.2021
Predpokladaná hodnota:
1 472 659,77 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45231300-8, 45232150-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia vodovodu v obci Dolná Ždaňa. Obec bude napojená zo spoločného existujúceho vodojemu 2x150 m3 pre obce Horná a Dolná Ždaňa v k.ú. Horná Ždaňa.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 36056006

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: http://www.stvs.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.07.2021 08:42:20

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-06-18 00:00:00
  2021-07-07 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-06-18 00:00:00
  2021-07-07 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-06-18 00:00:00
  2021-08-31 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-06-18 00:00:00
  2021-07-07 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2021-07-08 10:00:00
  2021-07-08 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-07-08 11:00:00
  2021-08-31 00:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2021-07-08 11:00:00
  2021-08-31 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....