Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí Horná Ždaňa, Dolná Ždaňa, Lovča - časť Dolná Ždaňa

ID VO:
12430
Číslo z vestníka VO:
29789 - WYP, vestník č. 143/2021 - 18.06.2021
Predpokladaná hodnota:
1 472 659,77 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45231300-8, 45232150-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia vodovodu v obci Dolná Ždaňa. Obec bude napojená zo spoločného existujúceho vodojemu 2x150 m3 pre obce Horná a Dolná Ždaňa v k.ú. Horná Ždaňa.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 36056006

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: http://www.stvs.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.10.2021 20:48:09

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-06-18 00:00:00
  2021-07-07 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-06-18 00:00:00
  2021-07-07 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-06-18 00:00:00
  2021-10-30 00:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-06-18 00:00:00
  2021-07-07 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2021-07-08 10:00:00
  2021-07-08 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-07-08 11:00:00
  2021-09-30 00:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2021-07-08 11:00:00
  2021-09-30 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-09-09 00:00:00
  2021-09-09 12:00:00
 • Komunikacia Ucastnik > VO
  2021-06-18 00:00:00
  2021-09-30 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....