Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja

ID VO:
12429
Číslo z vestníka VO:
vestník č.136/2021, 09.06.2021, 2951 - MST
Číslo z vestníka EU:
2021/S 109-286708
Predpokladaná hodnota:
3 597 372,67 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
30200000-1, 48000000-8, 35261000-1, 30231100-8, 30232000-4, 30237200-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov:
Logický celok 1: Palubný počítač PAD a MHD
Logický celok 2: Personalizačné pracovisko pre grafickú a elektronickú personalizáciu bezkontaktných čipových kariet
Logický celok 3: Aplikácia alebo HW zariadenie pre kontrolnú činnosť dopravcu - kontrola cestovných lístkov
Logický celok 4: Vozidlový kamerový systém PAD a MHD
Logický celok 5: Vozidlový panelový informačný systém PAD a MHD
Logický celok 6: Verejná WIFI sieť PAD a MHD vo vozidle
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • eurobus, a.s.
  Staničné námestie 9, 042 04 Košice - mestská časť Staré Mesto
  IČO: 36211079

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: http://www.eurobus.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.10.2021 20:16:29

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-06-03 00:00:00
  2021-10-14 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2021-06-03 00:00:00
  2021-10-14 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-06-03 00:00:00
  2021-10-14 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-06-03 00:00:00
  2021-11-30 00:00:00
 • Otváranie ponúk
  2021-10-15 10:00:00
  2021-10-15 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-10-27 00:00:00
  2021-11-25 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-11-15 00:00:00
  2021-11-23 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....