Nájomné bytové domy s technickou vybavenosťou

ID VO:
12422
Číslo z vestníka VO:
93/2021, zn. 20722 - WYP
Predpokladaná hodnota:
1 320 266,67 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba bytových domov s technickou vybavenosťou, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Zemianska Olča
  Obecný úrad, Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča
  IČO: 00306720

  Kontakt: Ivan Válek
  Telefón: +421 357796108
  Web: www.zemianskaolca.sk
  Email: info@zemianskaolca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.07.2021 08:31:30

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky