Nájomné bytové domy s technickou vybavenosťou

ID VO:
12422
Číslo z vestníka VO:
93/2021, zn. 20722 - WYP
Predpokladaná hodnota:
1 320 266,67 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba bytových domov s technickou vybavenosťou, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Zemianska Olča
  Obecný úrad, Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča
  IČO: 00306720

  Kontakt: Ivan Válek
  Telefón: +421 357796108
  Web: www.zemianskaolca.sk
  Email: info@zemianskaolca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 07.05.2021 15:54:03

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potrebným na vypracov ponuky
  2021-04-22 08:00:00
  2021-05-11 10:00:00
 • Žiadosť o vysvet informácií uveden vo Výzve a SP
  2021-04-22 08:00:00
  2021-05-04 00:00:00
 • Vysvetlenie informácií k výzve a SP
  2021-04-22 08:00:00
  2021-05-06 00:00:00
 • Revízne postupy
  2021-04-22 08:00:00
  2021-05-06 23:59:00
 • Predkladanie ponúk
  2021-04-22 08:00:00
  2021-05-11 10:00:00
 • Otváranie ponúk
  2021-05-11 13:00:00
  2021-05-12 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....