Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke

ID VO:
12421
Číslo z vestníka VO:
16924 - WYP, Vestník č. 78/2021 - 30.03.2021
Predpokladaná hodnota:
1 270 800,67 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Multifunkčná hala v Liptovskej Tepličke"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Liptovská Teplička
  Ul. Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička
  IČO: 00326330

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://www.liptovskateplicka.sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.07.2021 07:00:38

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-03-30 00:00:00
  2021-06-24 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2021-03-30 00:00:00
  2021-06-24 13:00:00
 • Predkladanie ponúk
  2021-03-30 00:00:00
  2021-06-24 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-03-30 00:00:00
  2021-08-16 00:00:00
 • Otváranie ponúk
  2021-06-25 10:00:00
  2021-06-25 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-06-28 12:00:00
  2021-07-09 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-07-12 00:00:00
  2021-07-19 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....