Stavebné úpravy budovy amfiteátra pre činnosť CVČ Martin – zateplenie, II. etapa

ID VO:
12420
Číslo z vestníka VO:
16852 - WYP Vestník č. 78/2021
Predpokladaná hodnota:
185 833,33 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45443000-4
45321000-3
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45262600-7
45261410-1
45261420-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia zateplenia budovy amfiteátra pre činnosť CVČ Martin. Pri stavebných úpravách sa
uvažuje s dodatočným zateplením obvodových konštrukcií strešného plášťa a obvodových múrov objektu. Predmetom
projektu je aj realizácia bleskozvodu.
Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú
dokumentáciu, výkazov výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 18.04.2021 08:11:08

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o ucast
  2021-03-30 16:00:00
  2021-04-21 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-03-30 16:00:00
  2021-04-21 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-03-30 16:00:00
  2021-05-28 12:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-03-30 16:00:00
  2021-05-28 12:00:00
 • otvárenie ponuk
  2021-04-21 10:30:00
  2021-04-21 20:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok ucasti
  2021-04-21 10:30:00
  2021-04-21 20:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-04-21 10:30:00
  2021-04-21 20:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2021-04-21 13:00:00
  2021-04-23 23:59:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2021-04-21 13:00:00
  2021-04-21 22:00:00
 • Výzva na EA
  2021-04-21 13:00:00
  2021-04-21 22:00:00
 • EA
  2021-04-26 09:00:00
  2021-04-26 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2021-04-26 12:00:00
  2021-05-03 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-04-27 13:00:00
  2021-05-28 12:00:00

Najčastejšie otázky