Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja

ID VO:
12418
Číslo z vestníka VO:
15815 - MST, vestník č. 70/2021 - 18.03.2021
Číslo z vestníka EU:
2021/S 053-132791
Predpokladaná hodnota:
2 180 706,25 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
30200000-1
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom "Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja".
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • ARRIVA Michalovce, a.s.
  Lastomírska 1, 071 80 Michalovce
  IČO: 36214078

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: https://arriva.sk/michalovce/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.07.2021 08:50:20

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....