Drienica - Zberný dvor - Traktor s príslušenstvom

ID VO:
12417
Číslo z vestníka VO:
15435 - WYT, Vestník č. 67/2021 - 15.03.2021
Predpokladaná hodnota:
152 844,36 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
16700000-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie traktora s príslušenstvom.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Drienica
  Drienica 168
  IČO: 00326968

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: www.drienica.sk
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 18.04.2021 07:28:44

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-03-11 00:00:00
  2021-04-08 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2021-03-11 00:00:00
  2021-04-08 13:00:00
 • Predkladanie ponúk
  2021-03-11 00:00:00
  2021-04-08 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-03-11 00:00:00
  2021-05-03 00:00:00
 • Otváranie ponúk
  2021-04-09 10:00:00
  2021-04-09 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-04-15 00:00:00
  2021-04-30 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-04-30 00:00:00
  2021-05-14 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...