Nákup a dodávka autobusov s cng pohonom pre potreby spoločnosti

ID VO:
12415
Číslo z vestníka VO:
15063 - MST Vestník č. 63/2021
Dátum zverejnenia:
2021-04-14
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S46 115028-2021-SK
Predpokladaná hodnota:
9 520 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
34121100 Autobusy verejnej dopravy
34121400 Autobusy s nízkou podlahou
50100000 Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka nových, mestských, vysoko environmentálnych, nízko podlažných autobusov na pohon CNG (stlačený zemný plyn), spĺňajúcich platné zákony, normy a vyhlášky pre prihlásenie autobusov do evidencie na území SR a EÚ v dobe ich dodávky do Dopravného podniku mesta Martin, s. r. o. v počte 35 kusov.
Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na technickú špecifikáciu predmetu zákazky a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Informácia o predlžení lehoty vyhodnotenia SPÚ a p.doc08.04.2021
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 14.doc02.04.2021
Odpoved na žiadost o vysvetlenie_Na vedomie 15.doc02.04.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 10.doc01.04.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 13.doc01.04.2021
Príloha č1_Technická špecifikácia autobusov_uprave.doc01.04.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 5.doc31.03.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 7.doc31.03.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 9.doc31.03.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 11.doc31.03.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 12.doc31.03.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 3.doc30.03.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 4.doc30.03.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 6.doc30.03.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 8.doc30.03.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 2.doc23.03.2021
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 1.doc18.03.2021
oznamenie-15063_-_mst.pdf09.03.2021
Sútažné podklady.pdf08.03.2021
Oznámenie o vyhlásení_2021-OJS046-115028-sk.pdf08.03.2021
Kúpna zmluva_návrh.doc08.03.2021
Prílohy_SP.doc08.03.2021
Príloha c1_Technická špecifikácia autobusov.doc08.03.2021
Príloha c6_Zoznam subdodávatelov.doc08.03.2021

Obstarávateľ

 • Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
  Námestie S. H. Vajanského 1/1
  IČO: 53560922

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Rudolf Kollár
  Telefón: +421 43434204157 / 434133123
  Web: http://www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 18.04.2021 07:13:26

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-03-08 16:00:00
  2021-04-08 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-03-08 16:00:00
  2021-04-08 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-03-08 16:00:00
  2021-04-08 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2021-04-08 10:30:00
  2021-04-08 11:30:00
 • Hodnotenie splnenia podmienok účasti - upravené
  2021-04-08 10:30:00
  2021-04-14 23:59:00
 • Vyhodnotenie ponúk - upravené
  2021-04-08 10:30:00
  2021-04-14 23:59:00
 • Zaslanie oznámenia o SPÚ a vyhodnotení ponúk -upr.
  2021-04-08 13:00:00
  2021-04-14 23:59:00
 • Žiadosť o vysvetlenie ponuky a doplnenie -upravené
  2021-04-08 13:00:00
  2021-04-14 23:59:00
 • Výzva na účasť do EA - upravené
  2021-04-08 14:00:00
  2021-04-14 23:59:00
 • Elektronická aukcia - upravené
  2021-04-19 09:00:00
  2021-04-19 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED - upravené
  2021-04-14 13:00:00
  2021-04-26 23:59:00
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -upravené
  2021-04-22 13:00:00
  2021-05-14 10:00:00
 • Všeobecná agenda - upravené
  2021-03-08 15:00:00
  2021-05-14 10:00:00

Najčastejšie otázky