Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin

ID VO:
12412
Číslo z vestníka VO:
14038 - WYS Vestník č. 53/2021
Predpokladaná hodnota:
133 334,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
98371110-8
98371111-5
45215400-1
79993000-1
98390000-3
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávanie je zabezpečiť zhotoviteľa na poskytovanie služieb spojených s údržbou cintorínov,
jarnú a jesennú očista cintorínov a starostlivosť o technické zariadenia cintorínov, správu a údržbu domov smútku
vrátane príprav obradných miestností a ďalších požiadaviek na základe požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky.
Údržba pohrebiska a správa domu smútku bude vykonávaná na Ul. Sklabinskej, pohrebiska Jahodnícky cintorín,
pohrebiska a domu smútku v Martine Kolónia Hviezda, pohrebiska v Martine Priekopa, pohrebiska Partizánsky cintorín,
pamätníka Bukoviny a pohrebiska Záturčiansky cintorín.
Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky a požiadavky k predmetu plnenia zákazky sú uvedené v časti B. Opis
predmetu zákazky Súťažných podkladov v nadväznosti na podklady uvedených v obchodných (zmluvné) podmienky,
ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Branislav Bella
  Telefón: +421 434204157 / 434204136
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.03.2021 08:22:52

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2021-02-23 16:00:00
  2021-03-10 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2021-02-23 16:00:00
  2021-03-10 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2021-02-23 16:00:00
  2021-03-10 10:00:00
 • otvárenie ponuk
  2021-03-10 10:30:00
  2021-03-10 11:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2021-03-10 10:30:00
  2021-03-10 18:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-03-10 10:30:00
  2021-03-10 18:00:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2021-03-10 13:00:00
  2021-03-10 22:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2021-03-10 13:00:00
  2021-03-12 23:59:00
 • Výzva na EA
  2021-03-10 14:00:00
  2021-03-11 23:59:00
 • EA
  2021-03-16 09:00:00
  2021-03-16 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2021-03-16 13:00:00
  2021-03-23 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-03-17 13:00:00
  2021-03-31 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2021-02-23 15:00:00
  2021-03-31 10:00:00

Najčastejšie otázky