2 x Nájomný bytový dom 12 b. j. s technickou vybavenosťou

ID VO:
12409
Číslo z vestníka VO:
43/2021 - 12319 - WYP
Predpokladaná hodnota:
1 322 635,43 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
71242000-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba bytových domov s technickou vybavenosťou, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a inžinierskej činnosti súvisiacej vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Doplnenie / Zmena SP.pdf17.02.2021
Výzva na predkladanie ponúk.pdf10.02.2021
Súťažné podklady.pdf10.02.2021

Obstarávateľ

 • Obec Zemianska Olča
  Obecný úrad, Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča
  IČO: 00306720

  Kontakt: Ivan Válek
  Telefón: +421 357796108
  Web:
  Email: info@zemianskaolca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 05.03.2021 07:44:30

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potrebným na vypracov ponuky
  2021-02-10 08:00:00
  2021-03-03 12:00:00
 • Žiadosť o vysvet informácií uveden vo Výzve a SP
  2021-02-10 08:00:00
  2021-02-24 12:00:00
 • Vysvetlenie informácií k výzve a SP
  2021-02-10 12:00:00
  2021-02-26 12:00:00
 • Predkladanie ponúk
  2021-02-10 12:00:00
  2021-03-03 12:00:00
 • Otváranie ponúk
  2021-03-04 10:00:00
  2021-03-04 16:00:00
 • Revízne postupy
  2021-02-10 08:00:00
  2021-03-04 23:59:00
 • Doplnenie dokladov
  2021-03-04 16:00:00
  2021-03-09 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....