Nájomný bytový dom 10 b. j. s technickou vybavenosťou

ID VO:
12405
Číslo z vestníka VO:
45494 - WYP
Predpokladaná hodnota:
532 275,92 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
71242000-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba bytového domu s technickou vybavenosťou, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v obci Moča.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Moča
  Obecný úrad, 946 37 Moča 168
  IČO: 00306576

  Kontakt: Ing. Eszter Tóth
  Telefón: +421 357777990
  Web:
  Email: moca@slovanet.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.01.2021 07:00:37

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Prístup k dokumentom potrebným na vypracov ponuky
  2020-12-23 08:00:00
  2021-01-13 12:00:00
 • Žiadosť o vysvet informácií uveden vo Výzve a SP
  2020-12-23 08:00:00
  2021-01-05 12:00:00
 • Vysvetlenie informácií k výzve a SP
  2020-12-28 08:00:00
  2021-01-11 12:00:00
 • Predkladanie ponúk
  2021-01-07 08:00:00
  2021-01-13 12:00:00
 • Otváranie ponúk
  2021-01-14 10:00:00
  2021-01-14 16:00:00
 • Zaslanie pozvánky DISCORD
  2021-01-14 10:00:00
  2021-01-14 11:00:00
 • Zaslanie zápisnice z otvárania ponúk
  2021-01-15 08:00:00
  2021-01-19 23:59:00
 • Vylúčenie ponuky
  2021-01-15 00:00:00
  2021-01-29 00:00:00
 • Námietky
  2021-01-16 00:00:00
  2021-01-26 00:00:00
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
  2021-01-18 00:00:00
  2021-01-28 00:00:00

Najčastejšie otázky