Nájomný bytový dom 10 b. j. s technickou vybavenosťou

ID VO:
12405
Číslo z vestníka VO:
45494 - WYP
Predpokladaná hodnota:
532 275,92 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
71242000-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba bytového domu s technickou vybavenosťou, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v obci Moča.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Moča
  Obecný úrad, 946 37 Moča 168
  IČO: 00306576

  Kontakt: Ing. Eszter Tóth
  Telefón: +421 357777990
  Web:
  Email: moca@slovanet.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 18.04.2021 06:46:08

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky