Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice

ID VO:
12404
Číslo z vestníka VO:
45024 - WYP, Vestník č. 264/2020 - 16.12.2020
Predpokladaná hodnota:
774 512,14 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Rajecké Teplice
  Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
  IČO: 00321591

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: http://www.rajecke-teplice.info/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 27.01.2021 08:10:12

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-12-16 00:00:00
  2021-02-22 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-12-16 00:00:00
  2021-02-22 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-12-16 00:00:00
  2021-02-22 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-12-16 00:00:00
  2021-03-31 00:00:00
 • otváranie ponúk
  2021-02-23 10:00:00
  2021-02-23 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-03-01 00:00:00
  2021-03-22 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-03-22 00:00:00
  2021-03-31 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...