Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice

ID VO:
12404
Číslo z vestníka VO:
45024 - WYP, Vestník č. 264/2020 - 16.12.2020
Predpokladaná hodnota:
774 512,14 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Zariadenie pre seniorov Harmónia Rajecké Teplice"
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Rajecké Teplice
  Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
  IČO: 00321591

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: http://www.rajecke-teplice.info/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 18.04.2021 07:51:02

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2020-12-16 00:00:00
  2021-03-01 13:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2020-12-16 00:00:00
  2021-03-01 13:00:00
 • predkladanie ponuk
  2020-12-16 00:00:00
  2021-03-01 13:00:00
 • všeobecná agenda
  2020-12-16 00:00:00
  2021-04-30 00:00:00
 • otváranie ponúk
  2021-03-02 10:00:00
  2021-03-02 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2021-03-02 11:00:00
  2021-03-22 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2021-03-22 00:00:00
  2021-04-15 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....